Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen kräver hjälp

Annons

Detta framhåller politikerna i kommunstyrelsen i ett yttrande över länsstyrelsens förslag till länstransportplan för åren 2004-2015.

I yttrandet föreslås byggande av ett flertal cykelbanor nära statliga vägar:

Bland annat föreslås att cykelbanan till Stensbo byggs vidare på den gamla banvallen till Östanbjörka och Nyhammar.

Vidare föreslås cykelbana efter länsväg 247 mellan Stensbo och Finnsviken och därifrån vidare till Sunnansjö respektive Grangärde.

Dessutom vill politikerna ha cykelbanor mellan Björnhyttan och Saxdalen, Saxdalen och Sunnansjö samt Persbo och Gräsberg.

- För att tillgodose de ökade miljökraven vad gäller möjligheten att nyttja cykel för arbetsresor och minska olycksrisken vid rekreationscykling bör gång- och cykelbanenätet byggas ut till alla större orter i kommunen. En utbyggnad skulle också innebära att fler börjar motionscykla vilket i sin tur ger bättre hälsa, anser politikerna.

Två objekt som bör ges förtur är gång- och cykelvägen mellan Grangärde och Nyhammar respektive byggandet av en gång- och cykelvägsbro vid länsväg 247 i Nyhammar.

- Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det ytterst angeläget att separera biltrafiken från gång- och cykeltrafiken mellan Grangärde och Nyhammar. Dels på grund av den allt mer ökande fjälltrafiken, dels på grund av att barnen cyklar mellan de två samhällena och skola endast finns i Nyhammar.

Ekonomiskt innebär förslaget till länstransportplan för Dalarna att 367 miljoner kronor satsas på diverse vägåtgärder. Inte varje år utan totalt för hela perioden 2004-2015.

- Dalarna har en omfattande tung industri med stort transportbehov samtidigt som turisttrafiken är omfattande. En kraftig satsning på standard- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder är helt nödvändig för att inte antalet trafikolyckor ska skjuta i höjden ytterligare. En rejäl höjning av planeringsnivån är befogad om inte situationen ytterligare ska försämras, betonar Ludvikapolitikerna.

Som ett exempel på en väg med dålig standard nämner man riksväg 66 från Ludvika mot Fagersta.

- Vägen har ojämn standard med varierande vägbredd, dåliga kurvradier och tjällossningsproblem. Under denna vinter har tjälskadorna blivit så allvarliga att de tunga lastbilarna varit tvungna att bromsa in till cirka 30 kilometer i timmen för att inte åka av vägen eller få lasten förskjuten, uppger mark- och planeringschefen Jan-Erik Eriksson.

Ytterligare ett argument som tas upp för att förmå staten att satsa mer på vägarna i Ludvikaregionen, är tillströmningen av turister/besökare.

- Ludvika har fler gästnätter än Falun, Borlänge, Leksand, Rättvik och Mora. Utanför fjällvärlden är Ludvika störst i länet, meddelar kommunledningen.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons