Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen justerar bidraget till friskolan

Annons

I ett pressmeddelande, som undertecknats av kommunalrådet Leif Nilsson, förklaras att höjningen av bidraget bottnar i att kostnaden per elev i den kommunala skolan ökat.

Orsaken till detta är i sin tur att antalet elever minskat.

Det omstridda bidraget till friskolan har under innevarande läsår uppgått till 43 056 kronor per elev samt 900 000 kronor för barn i behov av särskilt stöd.

Det "nya", totala bidrag enligt den kommunala beräkningsmodellen uppgår således till 56 795 kronor per friskoleelev.

Men efter att kommunen räknar av kostnader som "skolpliktskostnader" - 5 165 kronor - samt så kallade Wernerssonpengar - 3 081 kronor krymper det faktiska beloppet snabbt.

Från det totala bidraget dras även 9 000 kronor (det särskilda stödet). Därmed återstår 47 795 kronor per elev och läsår.

Friskoleföreningen kan således tillgodoräkna sig knappt 5 000 kronor extra per elev.

I pressmeddelande deklareras att "Likvärdiga ekonomiska förutsättningar för såväl kommunal skolverksamhet som friskoleverksamhet gäller som grund".

Därmed betonar också Leif Nilsson att de olika belopp som figurerat i massmedia inte är relevanta. Exempelvis den interkommunala avgiften är helt fristående från övriga beräkningar enligt kommunens sätt att se på saken.

Ur friskolans synvinkel sett betraktas visserligen omräkningen av bidraget som ett steg i rätt riktning.

Men fortfarande uppfattas bidraget ligga långt under vad som är praxis i andra kommuner med friskolor. I praktiken innebär detta att Gubbo-Jobsbo Friskola inte kommer att kunna återställa skolmaten för hela veckan eller återinföra skolskjutsarna.

- Vår skuld till kommunen kommer att minska, det är enda effekten, kommenterar föreningens tidigare ordförande, Esko Junttila, saken.

Fotnot: I kommunens bokslut för 2003 har bruttokostnaden per högstadieelev angetts till 89 106 kronor respektive 81 679 kronor för barn i F-6 (förskolan-år 6).

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons