Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen gör allt för de sjuka

Annons

Svar till Monika Wikman, 18 mars:

När medarbetare i Borlänge kommun blir sjuka försöker vi som arbetsgivare så snabbt som möjligt ta kontakt med den sjuke för att få veta hur denne mår, om det är några åtgärder som kan vidtas, hur lång frånvaron kan bli (om det nu kan uppskattas).

Om sjukfrånvaron övergår i sjukskrivning upprättar chef och den sjukskrivne tillsammans en så kallad rehabiliteringsutredning för att beskriva orsaker till frånvaron och eventuella åtgärder så att den sjukskrivne så snabbt som möjligt kan återgå till ordinarie arbete. Detta ska ske så tidigt som möjligt eftersom vi vet att chanserna till en lyckad rehabilitering har ett samband med tidiga kontakter med arbetet.

En första utgångspunkt är alltså att den sjukskrivne ska komma tillbaka till ordinarie arbete så snabbt som möjligt.

I rehabiliteringsarbetet involveras försäkringskassa, företagshälsovård, fack och inte minst den sjukskrivne själv, för att hitta åtgärder så att återgång till arbete kan underlättas. Detta kan ske i form av medicinska åtgärder eller anpassning av arbetet.

Om nu inte detta lyckas börjar vi tillsammans undersöka omplaceringsmöjligheter inom kommunen. I samband med varje rekrytering prövas om någon medarbetare, som är i behov av omplacering, skulle kunna beredas plats på det lediga jobbet.

Den andra utgångspunkten är att söka lösningar genom omplacering inom vår organisation. Dessa åtgärder följer även försäkringskassans sjustegsmodell. Under 2003 och 2004 har vi utbildat flertalet chefer och skyddsombud i denna.

För att ytterligare kunna ge stöd till sjukskrivna medarbetare har vi under en tid undersökt förutsättningarna att överföra byggbranschens framgångsrika rehabiliteringsmodell till offentlig sektor genom ett samarbete mellan Landstinget Dalarna, Borlänge kommunkoncern, försäkringskassan, länsarbetsnämnden och vår företagshälsovård. Denna modell bygger på rehabilitering genom anpassat arbete.

Du Monika säger bland annat i din insändare att du inte får stöd eller gehör från någon av de berörda parter som beskrivs ovan i rehabiliteringsarbetet. Jag hoppas att min beskrivning av hur samarbetet går till bidrar till förståelsen av att vi verkligen försöker få alla krafter att dra åt samma håll, så att du och andra sjukskrivna i Borlänge kommun ska kunna komma tillbaka i arbete. Sedan kan alla processer och samspel alltid utvecklas.

Att jag på denna sida inte vill kommentera vad som gjorts eller inte gjorts i ditt enskilda ärende är av hänsyn till din integritet.

Genom ett fortsatt idogt rehabiliteringsarbete ser jag fram emot att du kommer tillbaka i arbete.

HANS-ERIK BERGMAN

Mer läsning

Annons