Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunalrådets lön höjs med nästan 30 procent

Annons

Under vintern har beslutet om vilka arvoden som ska gälla för de förtroendevalda flyttats fram vid flera tillfällen.

Nu har det dock kommit ett förslag som ska klubbas i kommunfullmäktige innan det kommer att gälla.

Det som skiljer mot tidigare är att arvodena kommer att vara kopplade till inkomstbasbeloppet i stället för som tidigare till prisbasbeloppet.

- Vi tror att det kommer att innebära att arvodena automatiskt höjs ungefär lika mycket som andra löner i samhället, säger Jörgen Lindkvist.

Enligt honom har en undersökning om på vilka nivåer kommunalrådslönerna ligger på runt om i Dalarna gjorts innan förslaget fastställdes.

- Likvärdiga kommuner som Smedje-backen har kommunalrådslöner på i runda tal 34 000 kronor och vi föreslår att arvodet ska bli 83 procent av inkomstbasbeloppet och det ger 33 947 kronor per månad, säger Lindkvist.

Men Nilsson är även ordförande i teknik- och fritidsutskottet och det ger ytterligare 2 045 kronor i månaden i arvode. Sammantaget ger det honom en månadslön på 35 992 kronor, vilket är en höjning med över 7 000 kronor i förhållande till det som gällde Lena Ludvigsson-Olafsen.

Centerpartiet köper förslaget med en lön på knappt 34 000 kronor, men vill att det ska vara allt. Han ska inte ha något extra för andra uppdrag i kommunen.

Lindkvist förslag innebär vidare att Carin Runeson, socialnämndens ordförande, Lise-Lotte Jansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande, får sina arvoden höjda med mellan 800 kronor och 1 000 kronor.

- Det är de två som kommer att ha ett tufft jobb framför sig med att få ordning på ekonomin och är väl värda sina arvoden, uppger Lindkvist.

Göran Engström förordar att de två i stället skulle ha fått en sänkning med drygt 1 000 kronor per månad.

Lindkvist vill att näringslivsutskottets ordförande Roger Hemming ska få ett sänkt arvode från cirka 7 300 kronor till cirka 5 300 kronor.

- Vi bedömer det som att han ska kunna klara att sköta uppdraget på den tid som är kopplat till arvodet, åtta timmar i veckan.

Göran Engström föreslår att Hemmings arvode skulle ligga på en lite högre nivå, med tanke på vikten av näringslivsfrågorna.

En nyhet i förslaget från Lindkvist är att det finns avsatt en arvoderad tjänst på 20 procent till oppositionen som de får fördela inbördes.

- Jag lägger mig inte i hur de gör, men jag tycker det är viktigt att de får en möjlighet att sätta sig in i olika frågor.

Detta ser även Göran Engström som positivt.

Arvodena för olika ledamöter i nämnder föreslås öka till 160 kronor för första timmen och sedan 80 kronor i timmen för de följande. Detta är en höjning med 20 respektive 10 kronor per timme.

SVEN THOMSEN

Mer läsning

Annons