Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunalrådet Leif Lindström, v, ryter till om länets järnvägar

Annons

Lokföraren och kommunal- rådet Leif Lindström, v, är kritisk till Banverkets inställning till en dubbelspårsutbyggnad av järn-vägen mellan Borlänge och Falun.

- Ingenting händer och det verkar som om man håller på att krympa dubbelspårsplanerna till en tummetott, säger Lindström besviket.

I många år har Banverket nu utrett en framtida satsning på dubbelspår mellan Borlänge och Falun. En investering som Borlängepolitikerna i allmänhet och Leif Lindström i synnerhet har propagerat för.

Men nu har åtminstone Leif Lindström tröttnat på Banverkets saktfärdighet i frågan.

- Det händer ju ingenting. Utredningen verkar fullständigt ha gått i stå och det är ett stort problem för länet, menar Lindström som pekar på att det i Dalarna inte gjorts några större järnvägs- investeringar på flera decennier.

- Dubbelspåret har man pratat om i 40 år vid det här laget utan att något har skett. Dessutom har vi lok och fordon som kan köra i 200 km/h, men inte här i länet, här är järnvägarna alldeles för dåliga. Som lokförare märker man väldigt tydligt när man passerar länsgränsen till Dalarna.

Leif Lindström anser att bristen på järnvägssatsningar i Dalarna kan medföra negativa konsekvenser för näringslivet, till exempel i form av längre transporttider

- Jag menar att det borde ligga i de stora godskundernas intresse att järnvägsnätet här rustas upp till de nivåer som krävs. Med tanke på den väldiga mängd tunga transporter och intensiva persontrafik som sker på järnväg till och från Dalarna är det synnerligen märkligt att inga investeringar görs.

- Jag menar att det nu är hög tid att agera och propagera för detta. Annars kommer Banverket att göra sina egna prioriteringar och då blir Dalarna en förlorare ännu en gång.

Det Lindström misstänker är att Banverkets investeringar på andra håll i landet överskridit sina budgetramar kraftigt och att det i sin tur slår hårt mot andra projekt.

- Jag har hört att dom stora projekten överskridit budgeten med i storleksordningen 10 miljarder kronor och att besparingar då görs på andra ännu icke startade projekt. Dubbelspårsutbyggnaden mellan Borlänge och Falun riskerar alltså att bli endast en liten tummetott.

- I förlängningen undrar man ju om Banverket överhuvudtaget har en framtidsplan och om en sådan finns hur högt prioriterad den egentligen är.

Andra järnvägsprojekt inom länet Lindström menar är viktiga är standardhöjande åtgärder på så-väl Västerdalsbanan som Berg-slagsbanan.

- Tåg i Bergslagen har fördubblat antalet resor/år och det är nu ytterst nödvändigt att investeringar i bana och stationsmiljöer görs så att denna positiva utveckling tillåts fortsätta. En förskottering av medel kan vara en möjlighet för att tidigarelägga nödvändiga järnvägsprojekt.

OLOF SCHÄÄF

Mer läsning

Annons