Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunal verksamhet polisanmäld

Annons

Mora Återbruk har funnits sedan 1996 och är en verksamhet under Arbetsmarknadsenheten i Mora kommun. Mora Återbruk har en verksamhet som bygger på att kommuninnevånare lämnar in varor som skänks till enheten. Personalen vid Återbruket åker även med bil ut och hämtar varor från privatpersoner, dödsbon med mera.

Efterhand har det växt fram ett system, där de anställda, samt deltagare i åtgärd från Arbetsförmedlingen, har kunnat lämna in varor till försäljning och till motsvarande värde hämta ut varor ur butik och lager.

Komrev har nu gjort en granskning av verksamheten vid Mora Återbruk och det är en mycket kritisk rapport som avlämnats. Det står bland annat att man kan tänka sig att varor som lämnats in av anställda och deltagare värderas något högre, samtidigt som uttaget av varor värderas något lägre på grund av "vänskapsrelationer".

Det noteras dock att detta inte går att belägga, eftersom varje vara är unik, gällande det skick den är i. Inlämnade varor från anställda och deltagare benämns vanligen som diverse.

I granskningen påpekas vidare att sättet att ge deltagare och anställda "betalt" för inlämnade varor, genom ett tillgodosaldo, strider mot grundtanken med återbruk, eftersom det bygger på att varor skänks eller på annat sätt tas tillvara vederlagsfritt. Ett sådant system skulle kunna leda till att andra varor, än de som någon själv ägt, lämnas in, till exempel hittegods eller stöldgods, för att öka tillgodosaldot. Någon sidoordnad kontanthantering till detta system har inte förekommit.

Revisionen anger vidare att systemet med "personalförmånen" vuxit fram utan några formella beslut. Det går inte av materialet att fastställa någon ekonomisk skada för kommunen. Systemet har byggt på byteshandel som inneburit att varor till någorlunda lika värde har kunnat säljas istället. Däremot har kommunen åsamkats en förtroendeskada, heter det i granskningsrapporten, där det poängteras att systemet med personalbokföringen måste upphöra omedelbart. Försäljning av varor, innan de nått butiken, får ej heller ske, varken till anställda, deltagare eller andra externa kunder.

Granskningen visar att närmare 140 personer deltagit i byteshandeln, däribland även verksamhetsledarna. Det handlar om stora pengar som byteshandeln omsatt. Det anges drygt 650 000 kronor, men det kan även röra sig om 700 000, eftersom revisionen hittat några noteringar som antas ingå byteskarusellen.

Sammanfattningsvis visar revisionen med säkerhet att deltagare och personal lämnat in gods och därmed fått ett plussaldo på 650000. Samtidigt har de hämtat ut andra varor för drygt 573 000 kronor och kvar finns då ett nettosaldo på drygt 77 000 kronor. Alltså ett tillgodohavande som deltagare/anställda inte utnyttjat.

Kommunledningen har nu gjort en polisanmälan gällande verksamheten vid Mora Återbruk och utredningen sköts av polisens ekorotel i Falun.

Det har samtidigt från flera håll rests krav på att kommunen ska avveckla den här typen av verksamhet.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons