Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunal patientnämnd?

Annons

Frågan tas upp i en motion till kommunfullmäktige som skrivits av Warren Willey, mp, och Lilly Granberg, folkkampanjen för sjukvården.

De konstaterar att det den 1 januari 1999 kom en lag om patientnämnder som ersatte den tidigare lagen om förtroendenämnder.

Enligt motionärerna omfattar den nya lagen all offentligt finansierad sjukvård liksom frågeställningar kring omvårdnad som ges enligt socialtjänstlagen i samband med kommunal hälso- och sjukvård.

- Patientnämndens uppgifter är bland annat att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter.

- Detta skall ske genom att hjälpa patienten att få den information han behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.

- Vidare genom att främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal och att hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.

- Dessutom ska nämnden rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare och vårdenheter för att uppmärksamma vården på eventuella missförhållanden, upplyser Granberg och Willey.

Ludvika kommun, liksom övriga kommuner i Dalarna, använder sig genom avtal av landstingets patientnämnd, som på landstingsspråk fortfarande kallas för förtroendenämnd.

Alternativen, anser motionärerna, är att inrätta en egen nämnd eller en nämnd som är gemensam med landstinget.

- En väl fungerande patientnämnd har stor betydelse både för patienternas trygghet och för ett utvecklat kvalitetsarbete inom olika vårdenheter. Ett ökat kommunalt engagemang och en tydlig uppföljning av nämndens arbete är viktigt för att få ut bästa möjliga effekt av de begränsade resurserna, framhåller motionärerna.

I motionen yrkar de därför på att kommunen utreder hur väl landstingets patientnämnd klarar sin roll.

Man vill också ha utrett om det ur patienternas perspektiv skulle vara bättre med en kommunal patientnämnd eller en nämnd gemensam för kommunen och landstinget.

Mer läsning

Annons