Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunägda friskolor

Annons

Finns det någon skolform som skulle kunna matcha friskolornas flexibilitet, mångfald i pedagogisk utveckling och lokala inflytande, men samtidigt undvika de akuta ekonomiska påfrestningar för kommunen som etablerande av friskolor kan innebära?

Ja, en sådan skola finns redan, sedan två år i Avesta. Det innebär att kommunen har överlåtit en stor del av det lokala beslutsfattandet inom skolan till en styrelse med lokal förankring bestående av föräldrar rektor, lärare, och elever.

Föräldrarna har majoritet i styrelsen och kan besluta i de flesta frågor. Rektor har dock vetorätt i ekonomiska frågor, men ett eventuellt veto kan överklagas till den politiska nämnden.

En särskild delegationsordning reglerar styrelsens och rektorns olika beslutskompetens. Föräldrarepresentanterna uppbär också normala sammanträdesarvoden.

Modellen innebär att föräldrarnas engagemang kan tas tillvara på ett sätt som utvecklar skolan samtidigt som problem med tomma lokaler och övertaliga lärare inte uppstår, vilket kan bli fallet om en friskola bildas.

Även om inget "hot" från någon friskola föreligger så ser modellen attraktiv ut, genom att skolans olika intressenter ges ökade möjligheter att styra utvecklingen både idémässigt och genom praktiska insatser.

Inom kort kommer Ludvika att fatta ett principbeslut om att inrätta tre skolor efter samma modell. Att följa utvecklingen av dessa skolor borde vara ett prioriterat intresse både hos kommunpolitiker och föräldrar liksom hos alla övriga som verkar inom den kommunala skolan.

NILS GOSSAS

Mer läsning

Annons