Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

- Knutby har gett eko

Annons

Tidningen träffar Lars Fridborg i kyrkan för att prata om hur händelserna i Knutby och har påverkat Hedemora församling och Pingströrelsen i stort.

- Det här har nog gett eko i hela kristenheten, säger han. Det har påverkat alla människor. På det mänskliga planet är det djupt tragiskt. Ur en andlig dimension känns det som om pastorn missbrukat sin roll som andlig ledare.

Lars Fridborg känner inte till Knutby församling och den mordåtalade pastorn närmare. De församlingar som Hedemora har kontakt och utbyte med ligger i Dalarna. Därför hade han inte heller hört talas om att det skulle förekomma några oegentligheter där innan församlingen hamnade på kvällstidningarnas löpsedlar.

- För oss här i Dalarna kom det som hände som en chock, säger han. Men jag har förstått att männiksor inom pingströrelsens ledning känt en viss oro.

Varje pingstförsamling är autonom, det vill säga helt självstyrande utan inbladning från någon centralorgansiation. Oberoendet har alltid varit något av en "käpphäst" inom pingströrelsen berättar Lars Fridborg.

Det finns dock ett antal samarbetsorganisationer inom rörelsen, bland annat inom ungdomsverksamheten och utlandsarbetet och en gemensam pastorsutbildning.

- Det finns samtal om att bilda ett samfund, säger Lars Fridborg. Det negativa med det är att det blir en större kontroll och mindre frihet för församlingarna. Det positiva är att man kan upptäcka missförhållanden som dem i Knutby.

Han påpekar också att så vitt han vet så har ingen av pastorerna, möjligen med undantag av den kvinna som kallas "Kristi brud", genomgått Pingskyrkans formella pastorsutbildning.

- Jag vill inte överbetona utbildning, men deras predikan gick stick i stäv med kristen tro, konstaterar han.

Inom pingstförsamlingarna ska det råda demokrati.

- Vi är ju en ideell förening rent organisatoriskt. Församlingens medlemmar får ta ställning till de förslag som styrelsen lägger fram och enskilda medlemmar kan också lägga fram förslag. Sedan ska församlingen i god demokratisk anda följa besluten.

Samtidigt finns tron på att "höra från Gud", det vill säga att Gud förmedlar sina budskap genom en person.

- Genom hela Bibeln hittar man människor som gör anspråk på att "höra från Gud", profeter, apostlar och ledare.

Lars Fridborg säger att alla som är frälsta har förmågan att höra från Gud, mer eller mindre. Det är inte förunnat endast ett fåtal. Och det Gud säger ska egentligen bara vara en bekräftelse på det man redan vet menar han.

Känner man minsta tveksamhet inför vad någon annan påstår sig fått höra från Gud är det en anledning till eftertanke.

- Grundregeln är att Gud aldrig har bråttom. Man bör stanna upp och titta på situationen.

Det gäller även i motsatt riktning menar han, om en andlig ledare får ett budskap, men församlingen tvekar eller säger sig ha fått andra budskap, bör frågan diskuteras öppet och demokratiskt och kanske till och med omvärderas.

- En av de saker jag sade när jag började här i Hedemora var att när jag hör från Gud så ska församlingen också bekräfta att jag har rätt.

- Det finns två grundläggande saker som behövs i ett ledarskap, säger han.

- Det första är övertygelsen om att det är Guds vilja. Att man tror att församlingen vill följa den. I företagsvärlden skulle det kallas en vision. Det andra är att människorna bär på vissheten om att det vi gör är rätt.

- I ett icke auktoritärt ledarskap måste det finnas en beredskap för att även andra människor kan höra från Gud och att jag är beredd att möte mina tankar med deras tankar.

En annan brist som Lars Fridborg som utomstående tycker sig ha sett funnits i Knutby, är att församlingen i till största delen bestått av mycket unga medlemmar.

- Smörjelsen från Gud, den helige ande kommer till människor som en övernaturlig vishet, menar han. Men den kan aldrig ersätta erfarenheten av att ha gått länge med Gud.

- Det är olyckan i Knutby. De har gjort sig av med gamla erfarna människor. De har degraderat erfarenheten.

- När man är ung ser man gärna allt i svart eller vitt, säger han. När man levt lite längre ser man gråzonerna.

- Många unga längtar också efter en stark ledare, någon som talar om för dem vad som är rätt och fel och förmedlar kärlek. Knutby församlingen var en liten, cirka 80 medlemmar, församling med väldigt god ekonomi. Så när någon kommer och säger att de vet vad som är rätt, då verkar det så lätt, så fascinerande.

Men i Knutby pingstförsamling var kärleken inte ovillkorlig, den hade ett pris, att inte ifrågasätta.

-Det är olyckligt i vår tid att männskor inte kan vara vägvisare utan egen vinning, menar Lars Fridborg.

Han funderar över hur den nu åtalade pastorn använde Bibeln för att genomföra sina gärningar utan att församlingsmedlemmarna gjorde några invändningar. De som provade uteslöts ur gemenskapen.

- Det är bara nys att tro att människorna i församlingen inte visste vad som pågick, säger han och menar att trots pastorns gärningar som han själv måste ta ansvar för, finns ett kollektivt ansvar för det som hände.

Händelserna i Knutby har upprört församlingsmedlemmarna i Hedemora säger Lars Fridborg. Men inte så mycket för att det rör sig om en pingstförsamling, utan mer ur perspektivet "hur kan människor göra så mot varandra?"

Lars Fridborg tror att händelserna i Knutby kan ha ökat fördomarna mot kristna och kristna organisationer. Men att öppenhet bästa motargumentet.

- Ett sätt för utomstående att ta reda på hur det verkligen förhåller sig är att komma till våra samlingar. Eller ännu bättre, prata med människor som tillhör pingstkyrkan. Vår bästa marknadsföring för det vi tror på är hur vi lever, säger han och citerar Martin Luther:

- Dina gärningar talar så högt så jag hör inte vad du säger.

- Har man ett ledarskap som går ut på ett svart/vitt budskap, då är det också viktigt att man är helt vit i sitt leverne. Och med facit hand i han kan man se att Knutby-pastorns liv inte korrensponderat med det han sagt att han tror på.

EVA LANGEFALK

Mer läsning

Annons