Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Knarket kräver krafttag!

Annons

Moderaterna anser att ungdomar över tolv år ska underkastas obligatorisk provtagning vid misstänkt missbruk. Centern vill behålla nuvarande femtonårsgräns medan fp och kd vill sänka åldersgränsen utan att tala om hur mycket den bör sänkas.

Moderaternas förslag är resolut. Ju tidigare missbrukande ungdomar upptäcks och hamnar under vård, desto bättre!

En annan söndrade fråga handlar om gratis kanyler till notoriska sprutnarkomaner. Sådan samhällelig service sker för närvarande endast i Malmö/Lund, där den pågått i ungefär 15 år. Syftet är att förhindra spridningen av gulsot och framförallt hiv. Erfarenheterna förefaller goda. Inget nytt hiv-fall orsakat av smittade kanyler har rapporterats från området under hela 90-talet, påstår centerpolitikern Gunnel Wallin.

Moderaterna ser emellertid saken strikt principiellt och kräver att projektet stoppas. Ty staten ska inte dela ut redskap att begå olagliga handlingar med. "Det är som om staten skulle förse falskmyntare med sedeltryckplåtar" anser moderaternas drogpolitiker Fredrik Reinfeldt.

En stupid jämförelse!

Här handlar det om att stoppa hiv-spridning inom och från en begränsad grupp personer, som förefaller omöjliga att bringa ur drogmissbruket.

Reinfeldts och moderaternas rigida inställning skulle te sig mer trovärdig, om de samtidigt var beredda att kräva avgiftning genom tvångsvård för den aktuella gruppen tunga narkomaner. Vilket de av allt att döma inte är.

I fråga om metadonbehandling av unga missbrukare har emellertid moderaterna åter beaktansvärda idéer. Metadon är ett slags syntetiskt heroin, som blockerar suget efter "äkta vara" hos missbrukaren.

Metoden går ut på att patienten regelbundet tillförs metadon under noga kontrollerade former, så att vederbörande kan leva ett bättre och mer regelbundet liv i stället för att ideligen avbryta behandlingen och börja jaga efter narkotika på gatan.

Metadonbehandlingen måste emellertid samordnas med ett avgiftningsprogram. Ett tidigt, slarvigt genomfört metadonexperiment i Stockholm spårade ur och slutade med metadonlangning och dödsfall genom överdos.

Moderaterna vill att metadonmetoden ska kunna individanpassas och användas även på mycket unga missbrukare.

För närvarande används metoden endast på personer med minst fyra års dokumenterat missbruk bakom sig. Förslaget förefaller rätt tänkt enligt principen att barn/ungdomar med grova missbruksproblem ska komma under vård så tidigt som möjligt. Liberalerna är av ungefär samma mening, medan kristdemokrater och centerpartister försiktigtvis ansluter sig till regeringens restriktiva linje i ämnet.

Att fler poliser och fler anstaltsplatser behövs anser emellertid samtliga borgerliga oppositionspartier.

Det skulle vara välgörande om den borgerliga fyrklövern kunde strama upp sig till ett gemensamt program i narkotikapolitiken, så att det äntligen uppstår en klar kontrast till regeringens mer försiktiga linje. Inte minst är det angeläget att väljarna begriper skillnaden mellan regering och opposition i frågan.

Mer läsning

Annons