Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klimatproblemen ska lösas inom FN:s ram

Annons

Jag arbetar med klimatfrågorna och deltog i en global konferens i London i början av juli i anslutning till G8 mötet i Gleneagles. Slutsatserna av denna konferens är ändå att naturen faktiskt är beroende av att utsläppen minskar. Utsläppen är mycket snedfördelade över världen. USA med fyra procent av världens befolkning släpper ut 25 procent av de klimatskadliga gaserna.

Vi måste skilja på stort och smått. Det viktiga är att världen nu koncentrerar sig på att komma överens om fortsättningen av utsläppsbegränsningar efter år 2010 och tittar på 2020, 2050 och 2100. Detta måste ske inom FN:s ram och en konferens om detta planeras i Kanada till hösten.

Ny teknik, som hushållar med naturens resurser, är viktig, men den politiska uppgiften är att vi måste använda rätt sorts ekonomiska styrmedel. Tekniken ska näringslivet utveckla fritt. Exempelvis går det troligen bra att använda kol för att framställa elektricitet om man långtidslagrar koldioxiden, men ett sådant system blir dyrare än om man bara släpper ut gasen. Då måste de som släpper ut växthusgaser belastas med minst motsvarande avgifter, om den nya tekniken ska komma till användning.

Vi vill ha ett sådant internationellt system genom utsläppsrätter eller koldioxidskatt, eventuellt kompletterat med en koldioxidtull för varor från sådana länder som inte tar ut sådan avgift av sin industri. Därigenom skulle det bli möjligt att skapa en konkurrens på lika villkor.

Klimatfrågorna är mycket viktiga och politiker världen över måste ta sitt ansvar för kommande generationer genom att snarast göra upp ett verkligt långsiktigt program för utsläppen. Jag menar att det grundläggande målet bör vara att jordens medeltemperatur inte ska få stiga mer än två grader på grund av mänsklighetens utsläpp och att klimatproblemen löses bäst inom Förenta Nationernas ram.

LENNART FREMLING

Lennart Fremling från Borlänge, är folkpartiets riksdagsledamot för Dalarna.

Mer läsning

Annons