Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klara besked från Borlängehälsan

Annons

Svar till Spikande Ferdinand 14 oktober:

Signaturen ställer frågan: "Vad är det som sker på Borlängehälsan" och kräver klara besked.

Först vill vi klargöra att Borlängehälsan i första hand arbetar med företagshälsovård. Detta innebär ett arbete med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och skador, arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsrelaterad hälso- och sjukvård samt friskvård.

Efter bästa förmåga utför vi de uppdrag som avtalats mellan oss och våra kunder.

Våra kunder är ett stort antal företag, organisationer och offentliga myndigheter. Borlängehälsans verksamhet finansieras i sin helhet av våra kunder. Det är också företagen som beställer och bestämmer vad vi ska utföra för deras räkning.

Det är i ytterst begränsad omfattning som våra kunder vill köpa ren icke arbetsrelaterad sjukvård. Man anser att det är en uppgift för den skattefinansierade offentliga vården.

När det gäller informationen till anställda i företag och organisationer som är anslutna till Borlängehälsan tycker vi att det mest naturliga är att arbetsgivaren informerar om vad man köpt för personalens räkning.

Att som insändarskribenten i svepande ordalag kritisera Borlängehälsan tycker vi inte är seriöst. Vi föreslår att denne kontaktar sin arbetsgivare och kontrollerar vad vi enligt avtal ska utföra för tjänster.

Har vi brustit i leverans av avtalade tjänster tar vi gärna till oss av kritiken och ska anstränga oss till det yttersta för att rätta till detta.

Självklart kan det finnas gränsdragningsproblematik mellan arbetsrelaterad och icke arbetsrelaterad sjukvård. Vi anser oss ändå ha kompetensen att uppmärksamma de situationer då den anställde bör bli hänvisad till annan professionell instans.

ANNA-LIISA BERGKVIST

Mer läsning

Annons