Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kemtvätt kan ha släppt ut gifter

/
  • Giftspridare. Före detta Hemströms kemtvätt i Tjärna i Borlänge misstänks ha släppt ut cancerframkallande ämnen i marken och grundvattnet. Byggnaden står för tillfället tom.

Annons

Av länets alla kemtvättar är det bara Hemströms kemiska tvätt i Tjärna i Borlänge som placerar sig på listan över de 30 mest förorenade platserna.

Att den innehar den föga hedrande andraplaceringen beror främst på att kemtvätten ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

Hemströms kemiska tvätt startades 1954 och var verksam fram till 1997.

En rapport från Borlänge kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer visar att hanteringen av tvättvätskor varit mycket bristfällig.

Mycket "slask" med tvättvätskor förekom och i lokalerna luktade det starkt av lösningsmedel. Läckage av lösningsmedel bedöms också ha skett.

Kemtvätten ligger på Badelundaåsen med hög grundvattengenomströmning och jordarterna i området anses vara genomsläppliga. Det finns även en sprickzon i bergrunden alldeles i närheten av kemtvätten som bidrar till ökade spridningsförutsättningar.

Ännu så länge finns bara arkivstudier av verksamheten.

Miljönämnden i Borlänge kommun, som är tillsynsmyndighet för verksamheten, avvaktar en juridisk bedömning av ansvarsfrågan. Den väntas vara klar inom de närmaste månaderna.

- Eftersom verksamheten var i drift så sent som 1997 kan ägaren tvingas stå för kostnaderna för markprover som avgör om en sanering måste till, säger miljöinspektör Anna Kindvall på miljökontoret.

Visar det sig att ägaren inte har något ansvar kan kommunen söka bidrag för provtagning och sanering hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Enligt länsstyrelsen är risken för att gifterna från kemtvätten spridits till mark och grundvatten stora till mycket stora.

Men enligt Anna Kindvall har de inte hamnat i dricksvattnet.

- Det är ingen fara att gifterna hamnat i dricksvattnet. Det tas regelbunda prover på vattnet, det kan man känna sig trygg med, säger hon.

  • Fakta kemtvättar:

I Dalarna har det funnits många kemtvättar. 80 objekt har påträffats vid länsstyrelsens inventering.

Kemtvätt är en process där man med hjälp av organiska lösningsmedel rengör textilier.

Som kemtvättvätskor har bland annat bensen, lacknafta, perkloretylen, trikloretylen och freon använts.

I dag sker kemtvätt till största delen med perkloretylen.

De tvättvätskor som använts vid kemtvätt bedöms vara farliga eller mycket farliga för människors hälsa och miljö. Vissa av dem är cancerframkallande.

Föroreningar från tvättar som varit verksamma för flera tiotals år sedan kan fortfarande finnas kvar i marken.

Kemtvättvätskor kan tränga igenom betonggolv, ned under grundvattennivån, och sprida sig över ett stort område.

Källa: Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna.

Mer läsning

Annons