Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kd vill satsa på ett ångtågscentrum

Annons

1. Ska Orsa, med cirka 7 000 invånare, fortsätta att vara en egen kommun?

- Ja, Orsa kan fortsätta som egen kommun. Däremot krävs ett fortsatt aktivt samarbete med våra grannkommuner inom flera områden i framtiden.

2. Hur ska vi locka fler att flytta till Orsa?

- Bra servce i form av god äldreomsorg och en positiv skolanda samt beredskap med daghemsplatser och genomförande av KD:s förslag om vårdnadsbidrag skapar en bra grund för inflyttning när konjunkturen vänder. Mycket viktigt är att kunna erbjuda strandnära tomter och hyresboende i attraktiv miljö. Positivt kulturutbud och goda fritidssysselsättningar för både barn och vuxna är etableringsfaktorer som kan utvecklas ytterligare. Locka företagsetableringar till Orsa genom hemvändardagar och satsning på billiga handelslokaler, till exempel längs Järnvägsgatan.

3. Hur ska vi minska arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten?

- Återinföra en aktiv arbetsförmedling med mänsklig kontakt dagligen. Kommunen kan erbjuda praktikplatser inom den kommunala förvaltningen samt i projekt tillsammans med företagarna. Ungdomar kan engageras som medhjälpare inom äldreomsorg, vård och skola samt utföra renhållnings- och miljöinsatser för ett öppet landskap och trevligare centrum.

4. Hur ska vi skapa ett levande centrum?

- Fortsätta sanera infarten från rondellen och snygga upp järnvägsområdet genom att återställa Orsa hotell till sin ursprungliga prakt och satsa på ett Ångtågscentrum enligt tidigare förslag från Kristdemokraterna. Skapa ett lokalproduktions-/marknadsstråk från Slipstenstorget mot Missionskyrkan till en lockande gågata.

5. Står beslutet om att lägga ner Kyrkbyns röda skola kvar även efter valet?- Så långt möjligt är kommer vi att medverka till att bibehålla Kyrkbyns röda skola och minimera utbyggnaden av Bergetskolan och låta åk 6 gå kvar i ett sammanhållet mellanstadium och inte integreras med högstadiet i Orsaskolan.

6. Hur ska vi göra för att få hit fler företag? Behövs nya hantverkshus?

- Bra, billiga lokaler för nystartsföretag bör snarast kunna erbjudas innovatörer och hemvändarföretagare. Skapa ett attraktivt "Bo- och Verka-område" med lockande tomterbjudanden.

7. Skollokaler har diskuterats. Vilka förslag har ni till att Orsaskolan ska få ändamålsenliga studielokaler?

- Orsaskolans yttre och inre miljö måste fräschas upp till attraktiva, ändamålsenliga lokaler. Genom att renovera Röda skolan och reducera utbyggnaden av Bergetskolan kan medel frigöras till detta. Den psykosociala miljön i Orsaskolan måste också snarast förbättras.

8. Vilken inställning har ert parti i rovdjursfrågan?

- Rovdjuren tillhör vår fauna, men vi vill ha lokal kontroll över rovdjursstammen och beslutanderätten ska flyttas så nära den lokala befolkningen som möjligt. Nej till inplantering av varg i Orsa och närområdet.

9. Ungdomens Hus står utan lokal. Vilket är ert förslag att lösa lokalfrågan?

- Vi vill i samarbete med IOGT satsa på utveckling av Röda Kvarn med digital film- och kulturverksamhet och ungdomsarbete med nykterhetsidealen som ledstjärna. Vi kan också tänka oss ett alternativ där Bergslagsgården kan användas.

10. Ska Orsa satsa på vind och vattenkraft?

- Orsa bör mer aktivt satsa på vindkraftsutbyggnad och samtidigt stödja markägares möjligheter till arrendeinkomster och samtidigt kräva en så kallad bygdepeng på rimlig nivå som byutvecklingsmedel.

11. Nämn tre andra frågor ni kommer att arbeta för under perioden.

- Vi tror att valfrihet i alla former är av godo. Därför vill vi stimulera till alternativa former inom vård, omsorg och skola. Vi kommer att verka för att vårdnadsbidrag införs under mandatperioden. Vi vill utveckla kultur- och bygdeturism och stötta våra byars möjlighet till överlevnad genom bredbandsutbyggnad och utökad service. Utan landsbygden stannar Sverige.

Fakta: Kristdemokraternas valsedel

1. Ulf Björklund, Vångsgärde

2. Barbara Sundberg, Heden

3. Bengt-Åke Svahn, Tallåsen

4. Lars-Olof Uleander, Stackmora

5. Hasse Thelin, Sandhed

6. Gudrun Björklund, Vångsgärde

7. Kennet Hedén, Berget

8. Bernt Rosenvik, Holen

9. Kerttu Wikström, Kyrkbyn

10. Sören Rabenius, Trunna

11. Ann-Britt Tillberg, Västeråkern

12. Anders Hahne, Skattungbyn

13. Barbro Rosenvik, Holen

14. Henry Sundberg, Heden

15. Alisa Kalliorinne, Berget

Robert Söderberg, Barken

17. Sewe Sundin, Born

Mer läsning

Annons