Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kärnkraften löser inga klimatproblem

Annons

Nog har världen förändrats men inte så att argumenten mot kärnkraften har minskat. Tvärtom, i detta terrorismens århundrade bör man undvika kärnkraft. Det torde vara en tidsfråga innan det riktas en terrorattack mot något kärnkraftverk. Konsekvenserna av en sådan attack mot Barsebäck är helt otänkbara.

Det pinsamma för folkpartiet är att man alls inte nämner att energihushållning kan bidra till att avveckla kärnkraften. Det är emellertid en helt nödvändig ingrediens i en energipolitik för uthållig energiförsörjning baserad på förnybara energikällor.

Det går nämligen inte att, på basis av den kunskap vi har i dag om energiteknik, på ett rimligt sätt producera de 145 TWh el som Sverige förbrukade i fjol med förnybara energikällor i Sverige före år 2050.

Vi kanske kan komma upp i cirka 130 TWh om vi anstränger oss. De fördelar sig som följer:

r 75 TWh vattenkraft,

r 40 TWh biobränslebaserad kraftvärme,

r 10 TWh vindkraft samt förhoppningsvis

r 5 TWh solel.

Ovanstående innebär att det långsiktigt är önskvärt att hushålla bort minst 15 TWh el av nuvarande elförbrukning. Det är fullt möjligt med hjälp av en politik för energihushållning och en avveckling av elvärmen, som är subventionerad av elbolagen.

Potentialen för elhushållning är betydligt större än 20 TWh, vilket flera utredningar har visat, till exempel den av makthavarna hemligstämplade underlagsrapporten till 90-talets energikommission om effektivare elanvändning.

Vill folkpartiet även i fortsättningen bromsa en miljövänlig energihushållningspolitik så är det faktiskt bättre ur klimatsynpunkt att satsa på gaseldade kraftvärmeverk än på kärnkraft.

Enligt utredningar vid Ökoinstitut i Darmstadt i Tyskland förorsakar nämligen kärnkraften större utsläpp av koldioxid, 25-50 g CO2/kWh än vad gaseldade kraftvärmeverk gör (23 g), sett ur ett livscykelperspektiv.

Dessutom tillkommer den gigantiska uppvärmningen av Östersjön som kärnkraftverkens kylvatten orsakar, och som sannolikt förvärrar algblomningen.

Beräkningar av professor Bo Nordell i Luleå indikerar att kärnkraften genom sina enorma kylvattenförluster påtagligt kan komma att bidra till uppvärmningen av jordklotet.

Folkpartiet borde presentera en politik för en uthållig energiförsörjning i stället för att göra Östersjön till en förgiftad bubbelpool. Det enda trovärdiga budskapet i Fremlings artikel är att linje 2 i kärnkraftsomröstningen var en cynisk bluff och att folkpartiet inte går att lita på.

När professor Azar var i Dalarna nyligen myntade han begreppet "kollapsparti". Han avsåg då politiska partier som inte inser att huvudingrediensen i en framsynt energipolitik är hushållning. De driver därigenom vår värld mot en framtida ekologisk kollaps.

Folkpartiet bör således i fortsättningen byta namn till Kollapspartiet.

GÖRAN BRYNTSE

Mer läsning

Annons