Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kandikahuset får rivas

Annons

- De som eventuellt vill överklaga beslutet ska lämna skrivelserna till mig inom tre veckor. Men de ska vara ställda till länsstyrelsen, säger Sundell.

Som tidningen tidigare redogjort för är den förestående rivningen något som rör upp starka känslor, bland stadsvetare och hembygdsvänner i synnerhet.

Husets vara eller icke vara har diskuterats under flera år och när planeringen för det nya torget var så långt framskriden att det var dags för samråd fanns flera alternativ, med eller utan Kandikahuset eller före detta Nya Pappershandeln.

Många hade därför och i det längsta hoppats på att det stadshistoriskt värdefulla huset skulle få en fortsatt framtid som en renoverad pärla vid torget.

Under försommaren föreföll det mer eller mindre klart att husets dagar är räknade. En uppgörelse mellan kommunens mark- och planeringsenhet och köpman Lennart Gullefors klubbades i byggnadsnämnden.

Den innebär att Gullefors, som driver Lenitabutiken i grannhuset, får köpa båda husen inklusive tomtmark för 300000 kronor.

Villkoret för affären var att Gullefors ombesörjer rivningen av det lilla huset.

Nyheten mottogs med ett djupt beklagande från rivningsmotståndarna genom stadsvetaren Rudolf Petersson som länge och ihärdigt kämpat för ett bevarande. Alla trodde att loppet var kört.

Men det formella rivningslovet blev emellertid inte beviljat förrän i måndags, bekräftar stadsarkitekten Göran O. Sundell.

- Den överenskommelse vi gjorde innebar ett samförstånd att rivningslov skulle sökas samtidigt som han lade in ansökan om bygglov. Bygglovet beviljades i nämnden även om jag hade båda dessa ansökningar på delegation.

Det betyder att det fortfarande är fullt möjligt för de som vill att överklaga själva rivningslovet och dra ärendet till länsstyrelsen för prövning.

- Ja, vem som helst kan begära att få saken prövad. Man överklagar enligt plan- och bygglagens 13:e kapitel, säger Sundell som tillstår att lagtexten kan förefalla litet svår att tyda för gemene man.

- Det heter att överklagan ska inges inom tre veckor efter det att man har tagit del av beslutet. Men för enkelhetens skull rekommenderar jag att eventuella överklaganden lämnas till mig så kan jag intyga att de har kommit in i tid innan de skickas vidare.

- Men det gäller att skrivelserna är ställda (adresserade) till länsstyrelsen.

I den fortsatta hanteringen prövar länsstyrelsen bland annat om den klagandes synpunkter är att betrakta som relevanta och om det kan finnas grund för ett upphävade av beslutet.

För övrigt kan Sundell meddela att det är kallat till ett rivningsmöte på fredag. Då behandlas bland annat en plan för hur arbetet ska gå till rent praktiskt. Kravet är att det även i detta fall måste handla om så kallad selektiv rivning.

- Det innebär att glas, metaller och andra material ska sorteras. Om det förekommer miljöfarliga material i huset ska dessa noga separeras och tas om hand på rätt sätt.

Mer läsning

Annons