Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan tvingas riva sitt miljonbygge - och flytta det

Annons

För drygt två år sedan beslutade dåvarande stadsarkitekten att bevilja bygglov för ett garage i centrala Hedemora.

Enligt Plan- och bygglagens 39 § i byggnadsstadgan, får friliggande byggnad inte läggas närmare gränsen till intilliggande granntomt än 4,5 meter.

Det aktuella garaget skulle placeras 1,5 meter från tre andra tomter, varmed skriftligt godkännande från dessa tomtägare krävdes.

- Men några sådana går knappt att hitta i handlingarna, säger Karl-Erik Pettersson, mp, ordförande i miljö- och byggnämnden.

Enligt lagen ska samtliga delägare tillfrågas, men endast ett fåtal har skriftligen godkänt placeringen.

- Det är kommunens ansvar att se till att detta görs på riktigt sätt, säger Pettersson.

Det handlar om ett ganska stort garage - ett miljonbygge när det väl står klart. Själva garaget är på 60 kvadratmeter med golvvärme och stor varmfläkt. Den inredningsbara vinden är lite störrre eftersom den bygger över carporten.

- Garaget blev större och högre än jag tänkt mig från början, säger ägaren. Stadsarkitekten sa att jag måste bygga garagetaket i samma lutning som hustaket.

Bygglov beviljades och garaget påbörjades. Men nu har de tre grannarna överklagat miljö- och byggnämndens beslut till länsstyrelsen som fattat följande beslut:

"Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till miljö- och byggnämnden i Hedemora kommun för ny handläggning."

Länsstyrelsen finner att kommunen inte fullgjort sin skyldighet att underrätta berörda personer. Brister i handläggningen gör att kommunens beslut ska upphävas och ny handläggning ske.

- Vi får börja om från början, säger Pettersson. Det kan ju hända att grannarna då godkänner placeringen. Annars måste garaget rivas och byggas upp på ny plats.

- Och eftersom det är kommunen som slarvat, blir det vi som får står för kostnaderna.

Men det är ägarna som får besväret.

- Jag tror att två grannar har tänkt över saken och kommer att godkänna nuvarande placering, säger ägaren. Men den tredje driver saken hårt just nu, så det är tveksamt om han skriver på en gång till.

Det handlar om att flytta garaget tre meter i djup- och sidled.

- Det känns lite löjeväckande, säger ägaren. Nu står ju garaget på plats och en flytt några meter gör varken till eller från för grannarnas utsikt.

- Jag har också överklagat länsstyrelsens beslut, avslutar han.

BERIT ZÖLLNER

Mer läsning

Annons