Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan bli utan ersättning

Annons

Planerna på att göra Rottnebyskogen till naturreservat har varit på tapeten sedan 1997. Skogens bestånd av riktigt gammal tallskog och dess stora värde som stadsnära rekreationsområde är huvudorsakerna till att kommunen vill få till en naturreservatsbildning. Det aktuella skogsområdet ägs dels av kommunen, dels av Mikael Styrman. Kommunens förhandlingar med Mikael Styrman har inte varit framgångsrika och sedan i november 2000 har de båda parterna inte haft någon kontakt. Den gången ville kommunen få till ett markbyte, men Mikael Styrman var inte intresserad av ett byte utan ville i stället att kommunen skulle köpa hela hans fastighet.

I april förra året anlitade kommunen en konsultfirma för att återuppta förhandlingarna med Mikael Styrman. Upprepade försök har sedan dess gjorts för att komma i kontakt med honom via brev och telefon, men utan resultat.

Konsultfirman har också försökt att genom rekommenderat brev få honom att åtminstone titta på kommunens förslag till avtal av både markköp eller så kallad intrångsersättning, men handlingarna har aldrig kvitterats ut.

I går beslutade därför miljönämnden att föreslå kommunstyrelsen att ge markägaren ett föreläggande om att han inom två månader måste komma med ersättningsanspråk. Om han inte gör det så förlorar han all rätt till ersättning.

Stöd för ett sådant starkt beslut finns i miljöbalken och kan bara användas om det finns mycket starka naturmiljöintressen:

- Vi får inte tag på honom, utan vi måste tvinga på honom rätten att yttra sig, säger Kristina Harsbo, miljöchef.

Tidningen har sökt Mikael Styrman för en kommentar men inte lyckats nå honom.

Parallellt med försöken att lösa marktvisten har ett första utkast till skötselplan för ett naturreservat tagits fram, ett förslag som nu ska ut på bred remiss.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons