Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Justitieministern oroas av överfulla häkten

Annons

Facket Seko i Dalarna har pekat på problemen, och att Dalarna saknar anstalt. Facket pekar också på att Falu-Borlänge brandskattats på statliga jobb och blivit lovade ersättningsjobb.

Moderaten Rolf Gunnarsson anser att Dalarna är ett bra lokaliseringsläge för en ny stor kriminalvårdsanstalt. Han har i en fråga till justitieminister Bodström krävt besked om vad han ska vidta för åtgärder för att komma till rätta med problemen.

"Först vill jag säga att jag delar Gunnarssons oro. Kriminalvården har en ansvarsfull uppgift att se till att det finns tillgängliga häktesplatser", svarar Bodström som påpekar att behoven av platser varierar starkt, och att det behövs ett flexibelt system.

"Den enskilt mest verkningsfulla åtgärden på kort sikt för att förbättra beläggningssituationen vid vissa häkten är den ambitiösa insats som kriminalvården just nu genomför för att öppna nya platser inom häkte och anstalt."

Bodström säger att Kriminalvården under 2001 ökat antalet anstaltsplatser med 132, och fram till och med 2003 planeras ytterligare 200 anstaltsplatser.

Dessutom öppnades i fjol 28 nya häktesplatser, och ytterligare platser kommer att öppnas i år.

Han påpekar att problemen med hög beläggning på häkten i hög grad beror på att många personer blir kvar på häkten i väntan på att placeras i ett fängelse.

Och placering av en kriminalvårdsanläggning är ett ärende för Kriminalvårdsstyrelsen.

Något beslut att bygga en anläggning finns inte. Däremot har ett projekteringsarbete inletts inom kriminalvården med målet att ta fram ett så fullödigt beslutsunderlag som möjligt.

"Jag anser att en investering av skattemedel av den storleksordning som det nu är fråga om bör föregås av noggranna överväganden när det gäller fördelar och nackdelar samt alternativa handlingsmöjligheter. Det kommer alltså att finnas anledning för mig att återkomma i denna fråga", skriver Bodström i svaret.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons