Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Juridik: Frågor om fastigheter

Annons

Fråga 1:

För ett par år sedan lovade min far mig att jag skulle få ta över familjens sommarstuga (till förmån för mina syskon) eftersom det bara är jag som engagerar mig i stugan. Nu har det gått ett par år sedan dess och vad jag vet så har ingenting hänt. Jag vet inte om min far har skrivit något testamente och det vill jag heller inte fråga honom om. Vad är löftet om stugan värt och vad kan jag göra för att vara säker på att jag får stugan? Detta är viktigt för mig med tanke på framtida investeringar.

Svar:

Ett löfte om att överlåta en fastighet är inte bindande i sig. Fastighetsöverlåtelser är underkastade stränga formkrav; däribland att överlåtelsen ska ske skriftligen. Detta gäller även för gåvor. Ett gåvobrev måste därför undertecknas av såväl givaren som av gåvotagaren för att vara giltigt. För att du ska kunna överta stugan från din far krävs därför antingen att han ger dig fastigheten i gåva, varvid ni skriver ett gåvobrev, eller att han i ett testamente uttrycker sin önskan att du ska få stugan. Du kan naturligtvis också köpa fastigheten av din far (ett köp utlöser dock stämpelskatt). Frågor som ni bör fundera över är om överlåtelsen av stugan ska ske medan din far lever eller om ett ägarbyte blir aktuellt först sedan han gått bort. Om din far inte skriver något testamente kan du som arvinge tillskiftas stugan, men för detta krävs bland annat samtliga dödsbodelägares godkännande. För att vara säker på att fastigheten går till dig är det att rekommendera att ägarbyte sker medan din far är i livet.

Fråga 2:

Vi har fått reda på att vår sommarstuga belastas av något som kallas kommunal förköpsrätt. Påverkar det värdet på fastigheten (vi står i begrepp att sälja den)?

Svar:

Den kommunala förköpsrätten är en rätt för kommunen att vid försäljning av fastigheten träda in och köpa densamma för att nyttja den till kommunala ändamål såsom att bebygga fastigheten med bostäder. Kommunen får då överta fastigheten på de villkor som avtalats mellan säljaren och köparen. För frågor om komunal förköpsrätt gällande en specifik fastighet bör man vända sig till fastighetskontoret i den kommun där fastigheten är belägen.

Fråga 3:

Hur länge är man som säljare ansvarig för fel i fastigheten? Köparen måste väl också ansvara för att fel upptäcks.

Svar:

Den gäller en tioårig preskriptionstid för fel i fastighet, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionstiden börjar löpa vid tillträdet av fastigheten. Köparen måste dessutom ha reklamerat felet inom skälig tid efter att han märkt eller borde märkt felet.

MARIA FLORIN

Mer läsning

Annons