Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jonas tar över efter Erling i fiskevårdsföreningen

Annons

Jonas Rexefjord valdes vid en välbesökt stämma på torsdagskvällen till att efterträda Erling Riis som ordförande i Orsa fiskevårdsområdesförening.

Det ungdomliga inslaget var påtagligt i stämmolokalen, Värdshuset Slipstenen. Merparten av dem var där för att stödja de unga entreprenörerna i Northen Light Wildlife Tours och deras motion om att få fortsätta arrendera Dragatjärn. Företaget vill, tillsammans med markägarna, erbjuda turister fiskeupplevelser där.

Styrelsen hade tillstyrkt motionen, men förordat en höjning av den årliga arrendeavgiften från 600 till 5 000 kronor. Stämmans majoritet gick dock på motionärernas förslag om att årskostnaden ska stanna vid 1 000 kronor för avtalstiden fem år.

Stämman beslutade att fortsätta samarbetet med Orsa Grönklitt AB om put and takefisket i "Solingen", den lilla dammen vid restaurangen i Grönklitt.

Stämman ställde sig också positiv till att införliva Bäcka hem- och utskog, som bland annat omfattar Rädsjön, till Orsa fiskevårdsområdesförening. Detta under förutsättning att större förrättningskostnader inte uppstår.

Däremot gick en majoritet av stämmodeltagarna emot styrelsens förslag om att Ovansiljans SFK och FK Match utan kostnad får genomföra arrangemang i föreningens vatten. Styrelsen anser tävlingarna vara positiva för fiskevården, eftersom det enbart handlar om att decimera abborrbestånden. Beslutet blev istället att deltagare som saknar giltigt fiskekort, ska erlägga tio kronor per tillfälle. Ett beslut som vållade en intensiv efterdebatt, då det uppfattades som både ogint och svårhanterligt av företrädare för sportfiskeklubbarna.

Orsa fiskevårdsområdesförening är stadd vid god kassa, trots att försäljningen av fiskekort minskade under 2003, särskilt från put and takevatten. Å andra sidan vägs detta upp av lägre kostnader för utsättning av fisk.

Omvalda i styrelsen för två år blev Jonas Rexefjord, Urban Bengts, Jonas Björklund och Kjell Strandberg. Nyvald Ronnie Persson. Kvarstår gör Sune Asp, Rolf Ström, Jörgen Storm och Ronny Backäng.

För Ronny Backäng gäller att han inte kan kvarstå i styrelsen, om han fortsätter att via sitt företag bedriva konkurrerande verksamhet vid put- and takevatten i Grönklitt.

Jonas Rexefjord valdes till ordförande, Anders Bruks adjungerades som sekreterare och Sven Holmberg som kassör.

Till revisorer utsågs Rolf Brus och Einar Masser. Valberedning utgör Martin Falk, sammankallande, och John Stein.

Försöken att få öring att vandra upp i Enån och Bolsbäcken har slagit väl ut och stämman beslutade därför om fiskeförbud i Enån upp till Slättbergsbadet och längs hela Bolsbäcken.

Föreningen har idag ungefär 1,3 miljoner kronor att tillgå för att skapa ett tillgängligt fiske längs Lillån.

Biotoparbeten är planerade i forsarna i Oreälven vid Skattungbyn, vilket vållade debatt eftersom flera stämmodeltagare ansåg att arbetet med Fredshammarsforsarna borde göras klart innan man hoppar på något nytt.

Etapp IV är på gång i Unnån. Myggsjöån ska åtgärdas liksom Enån.

Ett flertal byten av vägtrummor kommer att ske under sommaren för att underlätta fiskens vand-ring. Dammar ska ses över. Put- and takevatten och avlastningsvatten hållas igång.

Fiskekorten ska förbättras och en ny fiskekarta ska tas fram.

Jobbet med att motivera varför Oreälven ska öppnas för vand-rande öring och harr har fortsatt hög prioritet hos styrelsen.

LARS-ERIK KLOCKAR

Mer läsning

Annons