Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JO kritiserar ekobrottsåklagare

Annons

Under en kort period våren 2003 anställdes närmare 90 personer i bolaget och dess sidoprojekt.

Ägaren, Marie Tegnér, förfogade inte över något eget kapital och hade mycket begränsade tillgångar redan vid starten konstaterade konkursförvaltaren Olof Riesenfeld vid Sylvan & Fengerkrog

En av Marie Tegners vd:ar tilllika sambo hade tidigare dömts för ekobrott till fängelse och näringsförbud och det var i praktiken hans vidlyftiga affärer som ledde till konkurs och svindlerimisstankar.

Resultatet blev att Sunnansjö Spa på ett halvårs verksamhet gick i konkurs med ett stort underskott.

Olof Riesenfelds upprättade en särskild promemoria om grovt fiffel i Sunnansjö Spa och en rad andra inblandade företag. Han överlämnade den till åklagarkammaren i december 2003. Riesenfeldt har själv betraktat fifflet som det värsta han upptäckt under sina år som konkursförvaltare.

Ekobrottsåklagaren Gun-Britt Ström beslutade den 4 februari 2004 om en förundersökning som sedan också kom att omfatta misstankar om bokföringsbrott.

Först den 13 september 2004 utsågs en kriminalinspektör i Särna till handläggare och efter att Nya Ludvika tidning börjat undersöka utredningen så inhämtades bokföringsmaterial hos konkursförvaltaren Riesenfeldt som då avslutat konkursen.

Två Ludvikaföretagare, Gösta Samuelsson och Gösta Bergström, som svindlats och drabbats av förluster av Marie Tegners vd, JO-anmälde polis och åklagare för långsam handläggning.

Åklagaren Gun-Britt ström konstaterar att hon och polisen diskuterat Sunnansjö Spafifflet vid de regelbundna möten som hålls fyra gånger per år. Hon urskuldar sig med att inget hänt på grund av hård arbetsbelastning. Bristande bemanning skyller ekobrottspolisens chef Lars-Ola Sörestad också på liksom handläggaren i Särna.

Chefs-JO, Mats Melin, konstaterar att han redan tidigare i år kritiserat polismyndigheten i Dalarna för långsam handläggning och han förnyar kritiken även om han säger sig vara väl insatt i att arbetssituationen är ansträngd.

"Även med hänsyn härtill är det emellertid enligt min mening oacceptabelt att det under nästan ett års tid inte vidtas några utredningsåtgärder i ett ärende."

"Jag utgår från att myndigheten vidtar kraftfulla åtgärder för att säkerställa att utredningsverksamheten vid ekobrottsroteln fortsättningsvis kan bedriva på ett effektivt och rättsäkert sätt", skriver JO Mats Melin.

Ekobrottsåklagare Gun-Britt Ström handlägger även ett annat mycket uppmärksammat misstänkt ekobrott i Västerbergslagen, det i Lodhian Distillery som ännu inte lett till avslut och med årslånga handläggningstider.

Tilläggas kan att den brottsmisstänkte svindlaren i Sunnansjö spakonkursen fortsatt med misstänkta svindlerier efter flytten från Sunnansjö som också dessa ska ha anmälts till polis.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons