Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JK vill veta varför kommunen inte lämnat ut allmän handling

Annons

Det hela började för ett år sedan, då personen bad att få veta hur mycket Mora kommun betalat ut till en viss konsult i ett ärende som rörde en restaurang. Personen ville också ha kopior av så kallade cookies och historikfiler från en namngiven tjänstemans persondator.

Socialnämnden svarade att en historikfil är en allmän handling, men att det var problem att skriva ut den. Historikfiler är handlingar som socialförvaltningen ellr kommunens IT-avdelning normalt inte tar fram och skriver ut.

"Därför saknas kompetens inom området", var socialnämndens inställning, en inställning som inte imponerade på Kammarrätten.

"Datalagrade meddelanden, så kallade historikfiler, hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar", skrev kammarrätten.

Rätten för var och en att ta del av en allmän handling hos en myndighet kan inte inskränkas med hänvisning till svårigheter att åstadkomma en utskrift, var kammarrättens inställning, varför ärendet skickades tillbaka till socialnämnden.

Hans Åkerman har tidigare förklarat svårigheterna med att den dator som historikfilen fanns på är tagen ur bruk och att det inte längre är möjligt att presentera innehållet i filen.

Enligt beslut i kommunstyrelsen rensas historik och cockiefiler från datorernas hårddiskar automatiskt med viss regelbundenhet.

Nu har justitiekanslern intresserat sig för ärendet.

- I mitt yttrande till JK kommer jag att närmare utveckla hur vi tänkt när det blivit som det blivit, säger Hans Åkerman till tidningen. Faktum kvarstår att det inte är acceptabelt att "makulera" offentliga handlingar även om de är i elektronisk form. Där är vi helt överens med personen som överklagat. Historikfiler är komplicerade att få ut i skriftlig form. Vi lyckades få ut den så kallade cockiefilen. Innehåller i den filen överensstämde nästan helt med innehållet i den historikfil som vi misslyckades med att skriva ut, säger Åkerman.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons