Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jäv kan inte bevisas

Annons

Det var i samband med att Kristinegymnasiet förlorade mot företaget Yrkesakademin och Haraldsboskolan mot företaget Axiom i en anbudsupphandling om vuxenutbildning som två lärare och skolornas rektorer ifrågasatte om allt gått rätt till.

En genomgång visade att Falu centrum för utbildning, FCU, som skött upphandlingen, räknat fel till nackdel för Haraldsboskolan. Lärarna hade också svårt att förstå bedömningen av anbuden som gjorts och misstänkte jäv. Detta bland annat för att Axioms ägare var anställd på FCU.

KPMG finner också att det finns skäl att kritisera hur upphandlingen gått till i vissa delar. Vad gäller Kristineskolan och Yrkesakademin är det dock ingen tvekan om att Yrkesakademin hade det mest fördelaktiga budet, konstaterar revisorn.

Vad gäller Haraldsboskolan är det inte lika säkert att rätt anbud antogs. FCU har räknat för lågt på Haraldsboskolans och varit väl hård i vissa delar av sin poängbedömning av skolan anbud, anser revisorn.

Enligt revisorns korrigering fick Haraldsboskolan 85 poäng och Axiom 74. Men det var Axiom som fick anbudet beroende på att FCU satt Axiom i en annan bedömningkategori som gjorde att anbuden inte var jämförbara.

Anledningen är att man i bedömningen delat in anbuden i underkategorier med speciella utbildningar. Där fick Axiom full pott då företaget gav anbud på sådant man redan har och är ensam om. Haraldsboskolan gav inget anbud på dessa.

Revisorn är mycket kritisk till att FCU inte redan i anbudsunderlaget specificerat vilka utbildningar det gällde, utan formulerat sig vagt och bara skrivit att flera profilområden kan komma att antas.

Den här bristen på öppenhet och information kan snedvrida konkurrensen och strider mot andemeningen i lagen om upphandling, LOU, menar KPMG.

Men revisorn ger också både Kristinegymnasiet och Haraldsboskolan en rejäl känga för brister i deras anbud. De var för knapphändigt skrivna och då FCU i sin bedömning beslutat att enbart gå på det skrivna och inte utnyttja de kunskaper man hade om de olika anbudsgivarna förlorade de kommunala skolorna på det.

Revisorn kritiserar även FCU för att inte efter det att anbuden antagits skriftligen meddelat anbudsgivarna resultatet med en motivering till varför Axiom och Yrkesakademin valts. Att inte göra det strider mot LOU, konstaterar KPMG.

Frågan om det förelegat något vänskapsjäv har inte KPMG gjort någon djupare undersökning av även om revisorn framhåller att frågan inte är vare sig oviktig eller ointressant. Men den är svår att bevisa. Bara för att två personer arbetar på samma plats behöver det nödvändigtvis inte betyda att de är vänner.

KPMG koncentrerade sig i stället på själva hanteringen av dokument och om någon anbudsgivare kunde ha fått information som gynnat dem under resans gång. Så var icke fallet fann KPMG, som också konstaterade att det var flera personer som var med och gjorde bedömningen av anbuden. Något jäv kunde därmed inte KPMG finna.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons