Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jägare inventerar älgspillning

Annons

Syftet med älgskötselförsöket är att testa och även vidareutveckla metoder för lokal älgskötsel och -förvaltning.

Genom utökningen berörs totalt fem jaktvårdskretsar; Gagnef -Mockfjärd, Floda-Björbo, Södra Tuna, Ludvika och Grangärde.

- Vi försöker hitta yttergränser för områdets älgstam och det tror vi att vi gjort genom att använda oss av Västerdalälven, Dalälven, riksvägen och viltstängslet mellan Borlänge och Ludvika, sjöarna Väsman och Bysjön, samt vägarna via Norhyttan, Gensen och Lövsjön till Björbo och älven, berättar Jan Perjons, som tillsammans med Ove Bergman leder projektet.

Länsstyrelsens älgvårdsfond har bidragit med 100 000 kronor, pengar som jägarkåren tidigare betalat in, till det fortsatta skötselförsöket i Gyllbergsområdet, som försöksområdet numera kallas.

Under två veckor inventerar 35 jägare totalt 5 000 systematiskt utlagda provytor om vardera 100 kvadratmeter. Jägarna räknar spillningshögar, men bedömer också biotopkvaliteten och fodertillgången.

De projektansvariga vill få besked om älgstammens storlek, älgtätheten och den geografiska fördelningen av älgstammen.

- När vi utvärderade älgskötselförsöket i Mockfjärd fann vi - trots att älgstammen flyginventerades fem år i rad - från år till år stora skillnader i älgstammens storlek. Älgstammen i det 30 000 hektar stora området skiftade från nio till 19 älgar, utan att vi kunde finna någon säker förklaring, berättar Perjons och förklarar att det var en av orsakerna till att området utökats och fått gränser som endast medger en marginell in- och utvandring.

Med hjälp av resultatet av spillningsinventeringen, i kombination med älgobs och avskjutningssiffror, vill jägarna i samarbete med Jägareförbundet Dalarna få fram säkrare uppgifter om älgstammen för att bättre kunna förvalta stammen.

- Målet är naturligtvis en älgstam i balans med fodertillgången. Spillningsinventeringen är viktig eftersom den ger fakta om var älgarna uppehållit sig under vinterhalvåret, den huvudsakliga betesskadeperioden, säger Perjons och berättar att resultatet kommer att bearbetas och utvärderas av Grimsöforskare.

Inventeringen bygger på erfarenheter från vargprojektets älgspillningsinventeringar i Grangärde- och Leksandsreviren. En omfattande spillningsinventering genomförs också i markerna öster om Hedemora.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons