Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Jag är obotlig optimist"

Annons

Hon är numera den politiker i länet som haft kommunalrådsposten längst.

I år har hon påbörjat sitt trettonde år som socialdemokratiskt kommunalråd i Orsa.

- Jag och partiet är naturligtvis oerhört tacksamma för det förtroende vi fått av väljarna. Valresultatet i Orsa blev riktigt bra för oss socialdemokrater om man jämför med övriga riket. Vi till och med ökade med ett mandat.

- Trots valframgången kommer vi även i fortsättningen att propagera för ett blocköverskridande samarbete. Det är oerhört viktigt för långsiktigheten i utvecklingen av Orsa, poängterar Ann Beskow.

När Ann Beskow ser tillbaka på det år som gått, betygsätter hon det som ett positivt år, när det gäller näringslivet.

- Störst är utvecklingen av turismen och allt det som händer i Grönklitt. Ett stort steg togs också när KLH strax före jul började med markarbetena för sin industrietablering. På minussidan är den oro som finns över vad Samhalls omstrukturering ska ge för resultat.

- Att större projekt satts igång inom näringslivet får också positiva följdverkningar. Mindre företag engageras och dras med i den positiva utvecklingen.

Ann pekar också på att en utredning, gjord av bland annat Dalarnas forskningsråd, visar att Orsa är en av fyra kommuner i Dalarna med möjlighet att gå en ljus framtid till mötes.

- I framtidsprognosen har man tittat på olika kriterier, både nu och framåt, och kommit fram till att Orsa, Falun, Avesta och Leksand är de dalakommuner som har de bästa förutsättningarna när det gäller befolkningsutveckling och näringslivsutveckling.

En annan utredning visar att Orsa är en av de kommuner som lyckats bäst med att rekrytera utbildade lärare.

- Det måste vi tolka som att skolverksamheten i Orsa, och hur vi bedriver skolfrågorna, har ett gott rykte. Naturligtvis är inte skolverksamheten fri från bekymmer, men utredningen antyder att det måste vara attraktivt att vara lärare i Orsa.

Nu var fjolåret inte enbart positivt för Orsa. I slutet av året visade det sig att ekonomin var dålig och att det inte gick att få ihop budgeten för 2007.

- Det var många olika orsaker som spelade in och situationen kändes absolut inte bra. Många upplevde också det hela som mödosamt. Nu hoppas vi och tror att det arbete som gjorts inom bland annat äldreomsorgen ska ge positiva effekter.

Det här året ser Ann Bes-kow fram mot att Rovdjurs-centrum och Designtorg trä byggs färdigt i Grönklitt.

- Den byggnaden blir en ny entré till björnparken och ska dessutom vara ett cent-rum för kunskap, erfarenhetsutbyte och upplevelser kring rovdjur, trä, form och design. Enligt planerna ska anläggningen öppnas till sommarsäsongen.

- Hela utvecklingen i Grönklitt är något som inspirerar, men det är upp till bevis hela tiden för att satsningarna ska bli något som både ortsbor och turister söker sig till.

Ann Beskow har också varit starkt engagerad i rovdjursfrågan och hon ser med spänning fram mot våren.

- Det ska bli intressant att se hur den nya regeringen beslutar i vargfrågan. Själv hoppas jag att man kan lösa den konflikt som bevisligen finns.

Politiskt blev det en hel del nya förtroendevalda i Orsa efter valet.

- Glädjande är att några ungdomar kom med i kommunfullmäktige. Dessutom blev det en del nya representanter i nästan alla styrelser och nämnder, konstaterar Ann.

- Redan den här månaden påbörjar vi ett arbete med fortbildning för de förtroendevalda. Tanken är att jobba ihop gruppen och att visa att det är ett roligt, stimulerande och viktigt arbete att medverka politiskt. Hela fortbildningen bygger på att arbeta med demokratin och med dialogen ut till kommuninvånarna.

Kontakten med Orsaborna kommer också att stärkas av träffar, som är ett resultat av en insändare.

- I insändaren efterlystes ett forum, där man som kommuninvånare kan få inblick i kommunens ekonomi och lämna förslag.

- Det var ett positivt förslag och redan i månadsskiftet januari- februari kommer vi att ha en första träff med temat äldreomsorg. Vi ger en bakgrundsbeskrivning och sedan får vem som helst berätta om sin idé.

- Tanken är att träffarna inte ska vara en dialog om rätt eller fel, utan att vem som helst får föra fram sin idé eller redogöra för sin åsikt. Ett annat troligt tema är boendet, och vi är även öppna för förslag till teman som ska tas upp.

En av de första frågorna som Ann Beskow också kommer att ta upp under året är en bifallen motion om kultur för äldre.

- Vi har inrättat ett kulturutskott och hoppas kunna få till ett bra och strukturerat samarbete med organisationer, studieförbund med flera som tycker det är roligt att arbeta med äldre. Det finns så mycket att göra, och jag är övertygad om att det blir berikande och hälsosamt för äldre med upplevelser och aktiviteter.

Avslutningsvis anser Ann Beskow att vi även i Orsa måste tänka mer globalt när det gäller energifrågorna.

- Under det senaste året har vi verkligen blivit påminda om vilken global angelägenhet energifrågan är. På länsnivå har ett stort tioårigt energiprogram tagits fram, där man noga gått igenom vad man kan göra på olika nivåer för att bidra till en skonsammare energianvändning. Den planen ska vi arbeta konkret med i Orsa, och jag hoppas att varje enskild människa är beredd att ta till sig vad den kan bidra med.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons