Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till skattehöjning

Annons

38 öre blir skattehöjningen från och med årsskiftet vilket ger en kommunalskatt på 22 kronor och 54 öre per intjänad hundralapp.

Den mer än fem timmar långa debatten kom i huvudsak att handla om budgeten för 2003 där anslagen till kommunstyrelsen blev föremål för en livlig diskussion. Gunnar Magnusson, s, menade att kommunstyrelsens budget-ram inte ger några som helst möjligheter till ett fortsatt utvecklingsarbete utan yrkade på ett extra anslag med en miljon kronor, vilket också blev resultatet efter en lång debatt om var pengarna skulle tas. Besparingarna för kommunstyrelsen består av att inga pengar anslås för oförutsedda utgifter, kostnaderna för företagshälsovård ska minskas och kontot för strategisk utveckling minskas med 1, 6 miljoner vilket enbart klarar finansiering av redan kända åtaganden. En tjänst som turism- och näringslivsassistent kommer också att dras in.

I kommunstyrelsens budgetberäkning fanns även försäljning av Snöå Bruk och vandrarhem samt skidstadion. Per Månsson, s, tyckte att försäljningen av skidstadion innehöll vissa oklarheter och yrkade på återremiss, vilket också blev resultatet. Att Snöå bruk och vandrarhem ska säljas blev dock beslutat.

För barn- och utbildningsnämnden fanns ett förslag om en höjning av budgetramen med nära 2,5 miljoner men där prutades en miljon bort efter lång diskussion. Nämnden ska spara pengar genom effektivisering av undervisningsorganisationen vid VUC, minskade administrativa kostnader, flytt av café Magnifik till VUC, en reducering av bufferten för oförutsedda kostnader och där väntas även den lokalutredning som ska redovisas i januari kunna leda till minskade kostnader genom att någon eller några byskolor eventuellt läggs ned.

Tekniska nämnden ska spara pengar genom försäljning av en rad fastigheter med minskade drtifts- och underhållskostnader som följd.

Fastigheterna som ska säljas är Medborgarhuset i Nås samt campingplatserna i Nås och Vansbro. I Vansbro ska även Värdshuset Flottaren, Mejeriet, Järnvägsstationen och Skolgatan 22 (ungdomsmottagningen) säljas. Andra åtgärder för att spara pengar inom tekniska nämnden är att utreda möjligheten att göra om tillagningsköket i Nås till ett mottagningskök och att även utreda möjligheten att avgiftsbelägga skollunchen för gymnasieeleverna. Personalminskningar inom vaktmästeri och lokalvård är andra åtgärder liksom att fastighetsunderhållet i huvudsak inriktas på akutåtgärder.

Alla investeringar i skollokaler får vänta tills lokalutredningen redovisats i januari.

Besparingsåtgärderna för socialnämnden består bland annat av en sammnanslagning av hemtjänstområdena i Nås och Järna vilket ska ge en personalminskning. En minskning med sju vårdplatser vid Bäckaskog och tre platser vid Söderåsen. Vid servicehusen Legoland i Nås, Solgärdet i Järna och Sörgården i Äppelbo ska besparingar göras genom att boendeformen ändras till seniorboende som inte kräver samma personaltäthet. Uwe Weigel, c, yrkade på ett ospecifierat sparkrav med 500 000 kronor för socialnämnden, något som avslogs efter en votering med siffrorna 28 mot 9.

Sedan budgeten klubbats igenom gjordes en beräkning av vilken skattehöjning som krävdes för att få budgeten i balans. Gunnar Magnusson föreslog en höjning med 50 öre men både Torsten Larsson, kd, och ekonomichefen Catarina Willman kom fram till att en höjning med 38 öre skulle leda till ett nollresultat för 2003 vilket också blev fullmäktiges beslut sedan Gunnar Magnusson dragit tillbaka sitt 50-öresförslag.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons