Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till övergångs- regler, eller nyval

Annons

Arbetarrörelsen, samarbetet mellan socialdemokraterna och LO, har varit och är fort-farande grunden för vårt lands utveckling. Internationell frånvaro av sådant fackligt samarbete försvårar, och till och med omöjliggör, ett upprätthåll-ande av det som uppnåtts.

Trycket på fackföreningsrörelsen bli allt större genom utflyttning av företag till länder där lönekostnaden är hälften av vår. Även den sociala tryggheten i dessa länder är som regel avsevärt sämre.

För att eliminera riskerna att Sveriges välfärdssystem totalt havererar, måste övergångs-regler för de forna öststatsländ-erna införas. Det innebär arbetstillstånd och även ett arbete som väntar, ett arbete som det går att försörja sig på. Jag bävar inför riskerna att folk kommer att utnyttjas maximalt, framför allt inom restaurant- och bygg-branschen.

Våra två största kryssnings-rederier som seglar på Finland aviserar redan att byta ut den finsksvenska besättningen mot estländare med avsevärt lägre lön.

Givetvis ska vi med högsta prioritet jobba för en förändring av arbetsrätten som förhindrar denna negativa utveckling, men vi måste även parallellt med denna strävan förhindra att vårt välfärdssystem raseras.

Dagens regler är så generösa att en inpendlare från till exempel Estland som jobbar en dag/vecka får tillgång till vårt sociala skyddsnät för hela sin familj.

Vänsterpartiet och miljöpartiet - som säger nej till övergångs-regler - anser sig i den internationella solidaritetens namn värna om fackföreningsrörelsen. Den uppenbara risken är att man i väntan på en internationellt gångbar arbetsrätt som utjämnar löner och sociala villkor havererar det inflytande på arbetsmarknaden som LO och socialdemokraterna genom åren tillskapat. Genom att avvisa övergångsregler stöder man indirekt grupper som har ett annat syfte med att säga nej.

Moderaterna och dess stöd-partier vill genom att avvisa övergångsregler öppna för att försämra löntagarnas möjlig-heter att påverka utvecklingen.

Moderaterna anser ju redan att den gemensamma välfärden i Sverige kostar alldeles för mycket och att det finns för många skattefinansierade reformer som socialdemokrat-erna har inrättat, men dom vill inte vara med att eliminera riskerna att det blir ännu större tryck på de gemensamma finanserna.

Detta dunkla syfte finner jag synnerligen anmärkningsvärt. De skattefinansierade välfärdsreformer vi har i Sverige är inrättade på demokratiska grunder som majoriteten av svenska folket röstat ja till genom demokratiska val, dels genom socialdemokratiska regeringar, dels genom borgerliga. Därför är jag säker på att majoriteten inte vill vara med och riskera att det som byggts upp ska haverera genom att inte vara förebyggande. Att införa övergångsregler är att ta ansvar för Sveriges ekonomi.

Vi socialdemokrater får inte backa i denna fråga. I värsta fall får vi gå till nyval och låta svenska folket säga sin mening.

Det blir då med stor sannolikhet ett ja till socialdemokratins övergångsregler, även från många väljare som representerar politiska partier som inte ställer upp på sitt moderpartis officiella ställningstagande.

Håkan Castor (s)

Borlänge

Mer läsning

Annons