Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja eller nej den 14 september?

Annons

Det visar en enkät där NLT intervjuat 23 politiker som representerar socialdemokraterna, moderaterna, vänsterpartiet, centern, folkpartiet och kristdemokraterna.

Centerpartisten Gun Andersson följer partilinjen och tänker rösta nej medan hennes partikollega Mauritz Bropetters lägger sin röst på ja-alternativet.

Även de två folkpartister NLT intervjuat är oeniga. Håkan Frank tänker rösta nej medan Johnny Karlsson är säker på att rösta ja.

Däremot råder det en enad ja-front bland intervjuade moderater och kristdemokrater medan vänsterpartisterna är överens om nej-alternativet.

Bland 12 intervjuade socialdemokrater är det 4 som tänker rösta ja medan 7 väljer nej-alternativet. 1 har ännu inte bestämt sig.

NLT har också låtit politikerna svara på vilka bästa argument ja- respektive nej-sidan har. Det visade sig att de flesta övertygade nej-anhängarna har hittat något bra bland ja-argumenten och vice versa.

Slutligen: hur går det?

Flertalet politiker tror på en mycket jämn omröstning där övervikten för någondera sidan blir något fåtal procentenheter. Sent på söndag kväll vet vi vem av dem som hamnade närmast slutresultatet med sitt tips.


Ulla-Britt Mikaelsson, 58, (s), ordförande i social- och utbildningsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Det är jag inte klar över. Jag vacklar lite hit och dit men det lutar åt nej. Jag är orolig för att de sociala förmånerna hotas om vi går med i EMU. Vi kan komma att sättas under press att försämra välfärden.
Bästa ja-argumentet?
- Det är ju det här att visa solidaritet mellan människorna.
Bästa nej-argumentet?
- Det kommer jag inte på så här häftigt.
Hur går det?
- Jag tror att det blir väldigt jämnt. 52-48 till nej-sidan.


Gun Andersson, 64, (c), andre vice ordförande i social- och utbildningsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jaha...jag tänker rösta nej
Bästa ja-argumentet?
- Jag har inte hittat något.
Bästa nej-argumentet?
- Många högt utbildade människor i landet som är insatta i frågan kommer att rösta nej. Det är sådant man får ta till sig.
Hur går det?
- Nej vinner ju, med 53-47.


Thomas Gavelin, 45, (s), vice ordförande i social- och utbildningsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag har inte bestämt mig ännu.
Bästa ja-argumentet?
- Det vet jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig.
Bästa nej-argumentet?
- Samma svar på den frågan.
Hur går det?
- Jag tror att det lutar mot ett nej, 55 procent nej och 45 procent ja.


Roger Stål, 57, (s), kommunalråd:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Ja.
Bästa ja-argumentet?
- Tre saker, demokrati, tillväxt och välfärd. Ska man vara med i Europasamarbetet så ska man vara med fullt ut.
Bästa nej-argumentet?
- Det vet jag baske mig inte, det skulle möjligen vara...fast det tycker inte jag är något bra...att man vet vad man har...äh jag vet inte.
Hur går det?
- Det ser rätt så stabilt ut för nej-sidan så det måste till någon stor förändring. Men med den stora andelen som ännu inte vet hur de ska rösta kan det innebära att det kan svänga ordentligt. Jag hoppas att det blir 51-49 till ja-sidan.


Sten G Johansson, 55, (v) ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag röstar nej.
Bästa ja-argumentet?
- Att facken arbetar tillsammans för att skapa en enhet och stävja kapitalismen i Europa. Det kanske man gör bättre med EMU än bara i EU.
Bästa nej-argumentet?
- Huvudargumentet som jag ser det är att det verkar vara en ganska skakig organisation och jag vill inte att vi binder upp oss förrän de har klarat ut vad de vill. Men jag är inte mot samarbete och att vi jobbar tillsammans i Europa.
Hur går det?
- Jag tror att nej vinner men marginalen blir nog inte så stor som den är i opinionsundersökningarna. Med blankrösterna borträknade så tror jag att nej-sidan får 52 procent och ja-sidan 48.


Ingvar Henriksson, 57, (s), ordförande i kultur- och fritidsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Måste man svara på det? Jag kommer att rösta ja, efter moget övervägande
Bästa ja-argumentet?
- Har man gått in i EU och vill vara med och påverka i framtiden bör vi vara med i EMU. Vi kan inte stå utanför i korridoren. Man kan inte heller vänta och se.
Bästa nej-argumentet?
- De har inget bra argument.
Hur går det?
- Det blir nog jämnt, jag tror ja-sidan närmar sig så det blir nog tätt. Det kan bli ja-sidan som vinner, det kan mycket väl bli 51-49.


Håkan Frank, 48, (fp), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag kommer att rösta nej. Jag tror att det på lite längre sikt är bättre för Sverige att bibehålla den svenska kronan och att vi står fria.
Bästa ja-argumentet?
- Att räntan går ner. Om det nu håller.
Bästa nej-argumentet?
- Att vi har mer beslutanderätt kvar i Sverige.
Hur går det?
- Det är jättesvårt. Jag tror att det blir ganska jämnt, säg 48-43 till nej-sidan och resten blankröster.


Carl-David Dahlman, 77, (kd), ledamot i kommunstyrelsen:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag röstar ja.
Bästa ja-argumentet?
- Vi är redan med i EU och jag vill gärna fullfölja hela programmet.
Bästa nej-argumentet?
- Det skulle väl vara att Sverige inte får särskilt mycket att säga till om när det gäller valuta- och finanspolitik.
Hur går det?
- Jag gissar på fifty-fifty och jag hoppas att ja vinner knappt. Men jag tror att det blir nej.


Lars Helsing, 53, (s) ordförande i byggnadsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag kommer att rösta nej. Jag röstade också nej till EU och jag kan inte se några fördelar med EU.
Bästa ja-argumentet?
- Ja-sidan säger att det är för fredens skull men jag ser ingen fiende som kan hota oss.
Bästa nej-argumentet?
- Vid hög arbetslöshet så kan regeringen gå in och vidta åtgärder. Blir vi med i EMU så är vi nollställda, allt kommer att styras från Bryssel och Frankfurt.
Hur går det?
- Jag tror att vi, det vill säga nej-sidan, vinner med 60-40.


Sören Finnström, 53, (s), vice ordförande i tekniska nämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag har inte bestämt mig men det lutar åt ett ja.
Bästa ja-argumentet?
- Att företagen får lättare att anställa folk och att arbetslösheten kan minska.
Bästa nej-argumentet?
- Prisbilden, de påstår ju att allt blir mycket dyrare när man går över till euro.
Hur går det?
- Det blir ett jämnt val. Jag tror att ja vinner med 58-42.


Ingrid Holmström, 56, (s), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag kommer att rösta nej.
Bästa ja-argumentet?
- Det är solidariteten och gemenskapen.
Bästa nej-argumentet?
- Jag röstade nej till EU också så jag är konsekvent. Vi har redan lite att säga till om i Sverige och kommer att få ännu mindre att säga till om som medlemmar i EMU.
Hur går det?
- Nej blir 20 procentenheter större än ja, om jag får gissa.


Eva Björving, 61, (m), ledamot i byggnadsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag röstar ja.
Bästa ja-argumentet?
- Vi har redan röstat om att vi ska vara med i EU och då ska vi vara med fullt ut. Den här folkomröstningen är onödig.
Bästa nej-argumentet?
- Det vet jag inte. Där får jag passa.
Hur går det?
- Jag tror tyvärr att nej-sidan vinner med 55 procent mot 45 procent ja-röster.


Folke Thelin, 64, (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag har redan poströstat och jag har röstat nej. Jag kommer inte att ändra mig.
Bästa ja-argumentet?
- Det är väl att du slipper att växla om du ska ut och åka i Europa och att det blir lättare för företagen att göra affärer inom euroområdet.
Bästa nej-argumentet?
- För min del avskyr jag den här formen av styrelseskick som EU och EMU står för. Nu är svenska politiker bara marionetter.
Hur går det?
- Det blir 45 procent nej och 41 procent ja och resten blankröster.


Johnny Karlsson, 43, (fp), ledamot i kommunfullmäktige:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag kommer att rösta ja.
Bästa ja-argumentet?
- Det är bra för småföretagen.
Bästa nej-argumentet?
- Problemen som Tyskland fått blir inte lättare att klara av nu när de är medlemmar i EMU.
Hur går det?
- Jag gissar på 54 procent ja-röster och 44 procent emot och resten blankröster.


Åsa Annerberg, 34, (s), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag tänker rösta nej.
Bästa ja-argumentet?
- Att man ska vara med och påverka.
Bästa nej-argumentet?
- Jag vill att makten över penningpolitiken ska finnas i Sverige.
Hur går det?
- Jag tror att nej vinner med 55-45.


Lennart Neijmer, 63, (s), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag röstar nej.
Bästa ja-argumentet?
- Det är svårt att stå utanför gemenskapen.
Bästa nej-argumentet?
- Sverige får ingen insyn i de beslut centralbanken fattar. Därför tycker jag att Sverige ska hålla fast vid kronan.
Hur går det?
- Jag tror att det blir en övervikt för nej-sidan. 60 procent för nej och 40 för ja-sidan.


Maria Pettersson, 39, (s), vice ordförande i kommunstyrelsen:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag röstar ja.
Bästa ja-argumentet?
- Det är att vi ska vara med och påverka. För att kunna påverka måste man vara med.
Bästa nej-argumentet?
- Det är väl osäkerheten. Vet vi riktigt vad det blir och vad som händer? Jag har tvekat länge.
Hur går det?
- Gud vad svårt. Jag tror att det blir ett nej. 60-40 kanske.


Ximena Fernandez, 45 (s), ordinarie ledamot i kommunfullmäktige:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag röstar nej.
Bästa ja-argumentet?
- Jag har inte hört något sådant.
Bästa nej-argumentet?
- Sverige ska sköta sina ekonomi på egen hand.
Hur går det?
- 58 procent för nej och 42 för ja.


Elvi Virdenäs, 66, (m), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Uppriktigt sagt har jag varit väldigt osäker men nu har jag bestämt mig för att rösta ja.
Bästa ja-argumentet?
- Det är viktigt med sammanhållning i Europa.
Bästa nej-argumentet?
- Osäkerheten, naturligtvis. Det har varit väldigt rörigt i den här debatten.
Hur går det?
- Det blir nog väldigt jämnt. Jag tror att ja-sidan kommer på slutet. 51-49 till ja, vi säger det.


Bengt Andersson, 64, (m), andre vice ordförande i kommunstyrelsen:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Ja.
Bästa ja-argumentet?
- Att vi ska vara en del av Europa och vi ska vara med och bestämma.
Bästa nej-argumentet?
- Det är ingenting som jag har lagt på minnet.
Hur går det?
- Det blir en knapp ja-seger. Ja-sidan får 50,8 procent. Jag tror att 3-4 procent av väljarna kommer att rösta blankt.


Mauritz Bropetters, 56, (c), ledamot i kommunstyrelsen:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Det var en riktig samvetsfråga men jag lutar åt att rösta ja.
Bästa ja-argumentet?
- Jag tror att euron blir en stabilare valuta än vad kronan har varit.
Bästa nej-argumentet?
- Vi förlorar ju möjligheten att använda räntan och valutan för att förbättra vår konkurrenskraft.
Hur går det?
- Det blir ett väldigt jämnt val. 45 procent för ja och 44 för nej och en massa blankröster. Jag tror inte på något högt valdeltagande.


Thore Eylis, 74, (kd), ersättare i kommunfullmäktige:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag känner för ett ja.
Bästa ja-argumentet?
- Att ett ja ger möjlighet till ökad handel, både export och import. Det gynnar företagen och kan leda till minskad arbetslöshet.
Bästa nej-argumentet?
- Att det blir så väldigt kostsamt att lägga om hela pengasystemet till en ny valuta.
Hur går det?
- Det är ett lotteri. Ska man tänka sig 52 procent för ja och 48 för nej.


Seibert Fredriksson, 59, (v), ledamot i kommunfullmäktige:
Hur röstar du i EMU-valet?
- Jag kommer att rösta nej.
Bästa ja-argumentet?
- De har ju kört med det här med freden men jag är inte så säker. Vad händer om EU går vidare och det blir en federation?
Bästa nej-argumentet?
- Bland annat demokratifrågan. Vi ska inte flytta över allt till centralbanken i Frankfurt.
Hur går det?
- 50 procent till nej och 40 till ja och 10 procent blankröster.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons