Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte ett enda hållbart argument för ett ja

Annons


I sin debattartikel påstår herr Högberg bland annat att vi kan föra en stabilserande ekonomisk politik trots att vi avsäger oss vår självständiga penningpolitik, att EMU skyddar mot spekulation och att EMU är bra för freden.

Några stöd för dessa argument finns dock inte, och innan folkpartiet utmålar oss i vänstern som oseriösa bör man nog skaffa sig några hållbara argument.

Med EMU får vi betydligt svårare att stabilisera vår välfärd och sysselsättning, dels eftersom vi förlorar de viktigaste instrumenten för att klara detta, nämligen vår ränta och valuta.

Dessutom förbjuds vi att föra den aktiva finanspolitik som herr Högberg påstår att vi kan föra, eftersom EMU:s stelbenta stabilitetspakt förbjuder detta. Ett varnande exempel på detta är Tyskland, vars ekonomi går bakåt och skulle behöva kraftfull stimulans i form av sänkt ränta och en expansiv finanspolitik.

Detta är dock förbjudet inom EMU, så det som återstår för tyskarna är nedskärningar och försämringar i arbetsrätten. Det är också det enda som finns kvar när man förlorat den självständiga penningpolitiken.

Det är föga förvånande att folkpartiet tycker att detta är bra. Folkpartiet, liksom moderaterna och Svenskt Näringsliv har länge efterfrågat en mer flexibel arbetsmarknad där löntagarnas rättigheter försvagas.

Att EMU skulle skydda mot spekulation är en myt som sprids i EMU-debatten, men faktum är att euron är en betydligt skakigare valuta än kronan, och dessutom går det inte att spekulera mot den flytande kronkursen, vilket skedde i början av 90-talet när vi lekte EMU och hade en fast växelkurs mot EMU-området.

EMU leder till ökade ekonomiska spänningar i Europa. Vi ser tydligt i dag hur flera länder missgynnas av att tvingas föra en gemensam penningpolitik. Exempelvis behöver Tyskland och Irland helt olika penningpolitik, men på grund av ländernas medlemskap i EMU är det en omöjlighet. Det leder till ökad arbetslöshet och det kan aldrig vara bra för freden. Inte heller historiskt finns något stöd för att en gemensam valuta skulle gynna freden. Tvärtom har de flesta krig utkämpats inom områden med en gemensam valuta.

EMU är inte bra, varken för freden, barnen eller husdjuren. EMU ger väldigt små ekonomiska vinster med stora ekonomiska risker. EMU handlar främst om makt, om vem som bestämmer över den ekonomiska politiken.

I EMU blir det byråkrater och direktörer. Fria från EMU kan vi själva utforma vår ekonomiska politik i allmänna val. Låt dig inte luras in i elitprojektet EMU

LARS HANDEGARD

Lars Handegard från Smedjebacken
är styrelseledamot i
ung uänsters daladistrikt.

Mer läsning

Annons