Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Innerstaden redan halvdöd

Annons

Ledarna i Borlänge har alltid haft en framtoning som påminner om gammeldags brukspatroner.

Först var det Börje Andersson som visste bäst och därefter kom Georg Karlsson som också visste bäst och nu har vi Peter Hultqvist som vet allra bäst.

Hultqvist är fixerad vid tanken på att göra Borlänge attraktivt för besökande och ser till att det satsas pengar på vattenlekar, parker, rondeller och annat iögonfallande trevligt.

Att detta bidrar till att drän-era kommunens ekonomi med drastiska nedskärningar som följd inom barn- och äldrevård-en kommer i skymundan.

Nu har han fått för sig att rädda stadskärnan från den undergång som kommer med etableringarna av alla köptempel han välsignat.

På sistone har han lierat sig med restaurangägarna och köp-männens lobbygrupper vilka som första steg vill att Stations-och Målaregatorna ska öppnas för biltrafik.

Dessa grupper vill naturligtvis ha fler kunder och öka sina in-komster på bekostnad av sämre miljö med mer bilavgaser och annan nedsmutsning. Att de flesta av dessa företagare bor utanför staden och andas renare luft är en annan sak.

Hultqvists senaste projekt är att en arbetsgrupp med företrädare från lobbyisterna bildas för att under sken av demokrati öppna de aktuella gatorna för biltrafik.

Att Borlängeborna med för-krossande majoritet i enkät-undersökningar går emot för-slaget rör honom inte i ryggen.

Att tretton tunga remiss- instanser mot fem motsätter sig öppnandet tycks inte heller betyda något.

Han verkar ha låst sig vid tanken att skapa en handelsstad av Borlänge. Människor utanför de nolitiska kretsarna inser dock att ett antal varuhus knappast drar till sig nya inbyggare.

En rikhaltig flora av köpställ-en inbjuder endast till korta besök från utsocknes. Man vet att det fordras satsningar på jobb, barnomsorg och annat för att fresta nya bosättare.

Han vill satsa slantar på att göra centrum trevligare med växtlighet och promenadalléer till Kupolen för att ytterligare stimulera kommersen som han tror ska ge liv åt den döende stadskärnan.

Hultqvists resonemang är orealistiskt och sker med skygglappar.

Han glömmer medvetet att etableringarna av de nya köp-templen med sina rikhaltiga utbud av skor, kläder, fritids-prylar, färger, kosmetika och annat successivt slår ut specialaffärerna i stadskärnan.

Han glömmer även resultatet av handelsutredningen som gjordes 2001 och som visar att minst sju matbutiker och ett antal sällanköpsaffärer konkurreras ut och måste läggas ner.

Utredningen visar också att mataffärerna i stadens utkanter och närområden försvinner vilket blir besvärande för gamla, handikappade och de som inte har bil.

Vi får räkna med ökade kost-nader för färdtjänst och hem-vård när man ska se till att ut-satta grupper får hem proviant till sina hushåll.

Betecknande nog har handelsutredaren endast fått direktiv om att utreda möjligheterna till ekonomisk bärighet för handelshusen.

Det viktigaste har man utelämnat, nämligen att utreda vilka följder storköpsetableringarna får för olika grupper av kom-muninnevånare.

Det är på tiden att Hultqvist rycker bort skygglapparna och inser att innerstaden redan är halvdöd och att det kommer att bli värre oavsett hur många gator han öppnar för att till-mötesgå näringsidkarna.

Att staden snyggas till för rimliga kostnader kan nog accepteras, men att slå på stort med syftet att stimulera kom-mersen i centrum är politiskt och ekonomiskt oansvarigt.

Får patron Hultqvist som han vill, och det får han nog, kan partibroder Astor och andra krogägare se fram emot att få ha sina krogar öppna till kl 4 om morgnarna. Alltid är det någon som blir glad.

Jag tycker det finns anledning att allvarligt oroa sig för Borlänges utveckling under Hultqvists ledning.

Det är på tiden att hans parti ägnar krafter åt att få till stånd en annan politisk inriktning när det gäller Borlänges framtid.

Den riktning som Hultqvist företräder omfattas inte av majoritetsbefolkningen.

Ingvar Andersson

Mer läsning

Annons