Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inlandsbanan begär 1,8 miljarder

Annons

Av regeringens 100 miljarder kronor till järnvägsinvesteringar går merparten till fyra stora projekt: Botniabanan, Hallandsåsen, Getingmidjan i Stockholm samt Citytunneln i Malmö.

- Därutöver återstår det 30 miljarder kronor för övriga investeringar fram till år 2015. Det är av dessa som vi nu vill investera 1,8 miljarder i en upprustning av Inlandsbanan i hela dess längd, säger Leo Persson.

För Dalarnas del innebär det framför allt att den sedan länge nedlagda sträckan mellan Mora och Persberg strax norr om Filipstad åter rustas upp och tas i bruk. Den delen av upprustningen handlar om en investering som är beräknad till omkring 500 miljoner kronor. Därtill kommer 100 miljoner kronor för delen Persberg-Lesjöfors, men där finns det redan pengar anvisade för en upprustning.

Att rusta hela Inlandsbanan i dess fulla längd på 130 mil är kostnadsberäknat till 1,8 miljarder kronor.

- Det intressanta är att en samhällsekonomisk beräkning vi låtit göra visar att hela projektet faktiskt är lönsamt, säger Leo Persson.

När det gäller investeringar så ingår en lång rad faktorer, men en upprustning av Inlandsbanan innebär bättre kommunikationer för framför allt godstrafiken. I Kristinehamn finns en stor hamn och det innebär att inlandets gods, inte minst skogsprodukter, kommer att få en snabbare och rakare väg till kunder på kontinenten.

- I framtiden kan vi också räkna med en hel del malmtransporter, men i de beräkningar som ligger till grund för vår uträkning som visar att banan är samhällsekonomiskt lönsam, finns ej de transporterna med, säger Leo Persson.

I beräkningarna har värdet av persontransporter och den så kallade turisttrafiken endast räknats med som en mindre viktig del.

- Vad det handlar om är att Inlandsbanan behövs för att klara trafiken på det befintliga järnvägsnätet, speciellt som målsättningen är att förbättra tågens framkomlighet, säger Leo Persson.

Med som en bilaga finns ett antal händelser som påverkat järnvägstrafiken i Sverige de senaste åren. Då har tågtrafiken stoppats, men med en utbyggd inlandsbana hade tågtrafiken kunnat ledas runt de olika avbrotten. Ett av dessa är det som skedde i Borlänge vid gasolyckan för några år sedan.

- För relativt lite pengar kan vi skapa väldigt mycket, säger Leo Persson och räknar med att Banverket ska satsa 1,8 miljarder på en upprustning av Inlandsbanan.

Banverkets västra region har dock begärt att få riva upp rälsen mellan Sågen i Dalarna och Persberg i Värmland.

- Både länsstyrelserna i Dalarna och Värmland avvisar de tankarna. Istället skriver de i sina remissvar till Banverket väst att det istället är aktuellt med en snabb upprustning av den gamla banan, säger Leo Persson.

- I det här fallet handlar det nog snarast om dålig kommunikation mellan de olika banverkskontoren, menar Leo Persson.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons