Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget fel ge hemlösa nattlogi i Domnarvet

Annons


Det begicks inget fel när

socialnämnden i Borlänge gav okej till RIA att öppna ett

boende för hemlösa miss-

brukare på Honefsgatan.

En av de boende i Domn-arvet som protesterat mot

beslutet överklagade till länsrätten, men har nu fått avslag.

Tidningen berättade i början av april om kommunens och RIA:s planer att göra ett omvårdnadsboende för hemlösa missbrukare som mer eller mindre permanent bott i RIA:s natthärbärge.

Syftet var att ge dem en chans till ett värdigare liv.

Men planerna mötte motstånd hos vissa av de boende i Domnarvet.

200 personer skrev på en protestlista och sade "inte i vårt

område, vi vill inte ha hit dem".

En av de som protesterade överklagade kommunens beslut att godkänna boendet på Honefsgatan till länsrätten.

Som en av de närmaste gran-narna till boendet ville hon att beslutet skulle stoppas och framförde till länsrätten att "någon måste föra våra barns talan".

Kvinnan hävdade att socialnämnden borde ha tagit hänsyn till de 200 som skrev på protestlistan och gjort en närmiljö-

undersökning.

Kvinnan hävdade också att det inte var lämpligt med missbrukarboende i ett barnrikt bostadsområde mellan två skolor.

Eftersom beslutet enligt hennes mening inte kommit till på rätt sätt, det vill säga genom att göra en utredning om Domnarvet är en lämplig plats så borde det upphävas.

Socialnämnden i Borlänge tänker inte kommentera lämpligheten i att ha missbrukarboendet på Honefsgatan, eftersom överklagandet inte gäller lämpligheten, utan lagligheten i i beslutet enligt kommunallagen.

Men nämnden säger ändå att den ställt skärpta krav på socialförvaltningen och RIA att ta fram strategier för att det inte ska bli några olägenheter.

Länsrätten ger nu Domnarvskvinnan avslag på överklagandet.

Kvinnan anförde att beslutet inte fattats i laga ordning. Men länsrätten påpekar att laga ordning har att göra med själva

beslutsförfarandet, och inget med innehållet i beslutet att göra.

Övriga grunder att upphäva

beslutet; att kommunen överskridit sina befogenheter, fattat ett beslut som strider mot lagen, eller beslutat i en fråga som inte angår kommunen, saknas också.

Den eventuella lämpligheten i beslutet är inget som länsrätten kan pröva.

Mer läsning

Annons