Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Ingen kontroll"

Annons

Det är viktigt att socialnämnden fastställer riktlinjer för all biståndsbedömning, anser revisorerna. De bygger sin bedömning på enkäter som skickats ut till samtliga biståndshandläggare inom både äldre- och handikapp-omsorgen. Totalt har sju handläggare, inklusive vikarier, svarat. Syftet med enkäten har bland annat varit att få en uppfattning om biståndshandläggarnas arbetsmetoder.

På frågan om det finns rutiner för uppföljning och kontroll av att riktlinjerna tillämpas, svarade alla att det inte finns några sådana rutiner.

Biståndshandläggarna vet inte heller om besluten de fattar är enhetliga. En av dem tycker dock att handläggningen är "relativt enhetlig". Ingen jämförande statistik görs dock mellan handläggarna kring biståndsbedömningen.

Riktlinjer för biståndsbedömning finns, men hur dessa riktlinjer uppfattas skiljer sig åt. Någon tyckte i enkäten att riktlinjerna inte är tydliga och lätta att tillämpa. En handläggare svarade att riktlinjerna inte tillämpas, vilket revisorerna i sig tycker är "anmärkningsvärt".

Revisorerna påpekar att en utarbetad policy och tydliga riktlinjer ger nämnden en möjlighet att påverka nivån för insatserna, det vill säga hur mycket vård och omsorg folk får. Får exempelvis pensionärerna det de behöver och på den tid som de har rätt till?

"Det finns utrymmen inom lagens ramar både för snävare och mer generösa bedömningar av insatsernas utformning och omfattning", påminner revisorerna socialnämnden om.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons