Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen detaljstyrning av gymnasiet

Annons

Soltorgsgymnasiets rektor (eller skolkonferens) ska, efter att samverkan skett med de fackliga organisationerna, besluta om verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Beslut som har påtagliga ekonomiska konsekvenser även för kommande år måste dock alltid behandlas i den årliga budgetprocessen.

Gymnasienämnden Borlänge-Säter omfattas inte av beställar-utförarkonceptet. Politikernas respektive tjänstemännens roller är helt klara.

Nämnden anger mål och ekonomiska ramar för verksamheten. Förvaltningschef, rektorer och personal arbetar för att uppfylla dessa mål, inom de angivna ekonomiska ramarna.

Gymnasieförvaltningen och nämnden följer och utvärderar verksamheten för att se graden av måluppfyllelse samt kontrollera det ekonomiska resultatet. Någon detaljstyrning förekommer inte.

Inom gymnasieskolan finns det en mycket omfattande och långt driven delegation. Det är vår uppfattning att delegeringen av beslutanderätten inom flera områden är mer långtgående än i någon annan del av Borlänge kommun.

Kommunallagen, 6 kap 34 §, anger tydligt att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte får delegeras. Nils Gossas instämmer säkert i att vi ska följa kommunallagen.

Uppenbarligen är Nils Gossas felinformerad när det gäller styrningen av gymnasieskolan Borlänge-Säter. En förklaring till detta kan vara att miljöpartiet inte har någon ordinarie ledamot i nämnden.

Nils Gossas är varmt välkommen att kontakta gymnasienämnden eller förvaltningen för en uppdatering av fakta.

Till hösten ska vi bjuda in gruppledarna för samtliga partier i såväl Säters som Borlänges kommunfullmäktige för en ordentlig genomgång av vår verksamhet, organisation, arbetssätt och delegationer. Det är uppenbart att det hos en del finns missförstånd som behöver redas ut.

Åsa Frithiofson, s, Borlänge

Sune Hemmingsson, c, Säter

Pia Pedersen, s, Borlänge

Svante Tysell, s, Borlänge

Leif Lindström, v, Borlänge

Hans-Erik Jansson, m, Borlänge

Bernt Hallgren, fp-lib, Borlänge

Tommy Alvik, s, Säter

Anders Gustavsson, s, Säter

samtliga ledamöter

i gymnasienämnden Borlänge-Säter

Mer läsning

Annons