Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infria vallöftet ge oss högre lön och fasta jobb!

Annons

I alla livets skeden, inom i stort sett alla typer av skattefinansierad kommunal, landstings eller privat driven verksamhet arbetar Kommunals medlemmar som har tagit ett stort samhällsansvar under 90-talets sanering av Sveriges ekonomi.

Stora nedskärningar och försämringar har skett i vår gemensamma välfärdssektor. Detta har skett på bekostnad av hälsan för många, vilket tydligt framgår av sjukskrivningsstatistiken.

Inom en snar framtid måste ett stort antal personer anställas inom alla verksamheter. Stora pensionsavgångar väntar.

Dagens ungdomar kommer inte att acceptera de villkor som i dag råder och konkurrensen om ungdomarna blir stor från alla sektorer i samhället.

Ett akut problem finns inom vården där det redan nu är svårt att rekrytera personal. Vårdkvaliteten sänks och gapet mellan utbud och behov av vård och omsorg växer.

Den dystra bilden målar Socialstyrelsen i sin lägesrapport om vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen anser att ytterligare satsningar krävs och att stat, landsting och kommuner måste investera i personal, men också se över sättet att organisera äldreomsorgen.

För oss inom Kommunal är socialstyrelsens rapport ytterligare ett bevis för hur rättfärdig och nödvändig vår kamp för högre löner är.

Ska äldreomsorgen bli en framtidsbransch så måste våra löner höjas nu. Redan i dag flyr anställda äldreomsorgen.

De som ska arbeta där i morgon måste finna det värt att utbilda sig i dag.

Under valrörelsen lovade de flesta politiker att förbättra vården och omsorgen. Nu är deras budskap att det inte finns pengar. Framför allt inte till Kommunals lönekrav.

Vi har tröttnat på vackra ord och klapp på axeln. Nu vill vi se handling.

Vi menar att det finns pengar att hämta i bättre arbetsorganisation och anställningsrutiner. Det går om man bara vågar se möjligheterna och vågar tänka nytt.

Var fjärde anställd inom vård och omsorg saknar fast anställning. De är vikarier, timavlönade och springvikarier, eller har en annan otrygg anställningsform.

Tillsammans med Dalarnas kommunförbund, Vårdförbundet och SKTF har Kommunal Dalarna tagit fram en rapport "Rekryteringsbehov och personalekonomi i vård och omsorg" där vi påvisar att personalkostnaderna skulle minska genom höjda tjänstgöringsgrader och färre vikarier.

En färsk undersökning som ekonomie doktor Paula Liukkonen gjort åt Svenska Kommunalarbetareförbundet stöder nu våra påståenden.

Den visar att det kostar nästan dubbelt så mycket att anställa en vikarie i vården eller omsorgen som att fast anställa samma person. Det handlar då om kostnaderna utöver lönen.

Fasta anställningar ger möjlighet att organisera och planera verksamheten på ett bra sätt. Kunskap om arbetsplatsen och vårdtagarna går inte förlorad i ständiga vikariebyten.

Fler fasta jobb ger kommuner och landsting pengar att satsa på vår gemensamma välfärd. Fler fasta jobb ger ökad kvalitet i vård och omsorg.

Men det handlar inte bara om äldreomsorgen. Vi vill satsa extra på yrken som kräver gymnasiekompetens, men det kan inte ske till priset av mycket låga eller inga löneökningar för övriga grupper.

Vi vet att vi har stort stöd för våra krav. LO-distriktets representantskap i Dalarna antog på sitt höstmöte ett uttalande till stöd för våra krav på högre löner.

Vi vet också att allmänheten vill ha bra service, skola, vård och omsorg. En förutsättning för det är att lönerna för oss höjs. Välfärden måste betalas solidariskt av hela samhället och kan inte subventioneras av Kommunals medlemmar genom låga löner.

BIRGITTA SUNDKVIST

Mer läsning

Annons