Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Idrott och hälsa är ett kunskaps- ämne för alla elever

Annons

Ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet har under det senaste decenniet utvecklats från att ha varit ett fysiskt ämne till att vara ett kunskapsämne.

Forskning har visat att det ur ett folkhälsoperspektiv är bättre att människor, framför allt ungdomar, får kunskap och erfarenhet av mer motionsbetonade aktiviteter än att skolas in i tävlingsidrotten. Detta ger en bättre beredskap och större sannolikhet för att man senare i livet ska vara fysiskt aktiv. Därför ändrades ämnet "Idrott" till "Idrott och hälsa".

Jag vill hävda att skolan, i det här fallet lärarna i idrott och hälsa, är bäst på att förmedla detta!

Ledare och tränare i idrottsklubbarna gör stora ideella insatser för våra idrottsungdomar men idrottsledarnas uppgift är inte densamma som idrottslärarnas.

Tävlingsidrottande under ungdomsåren främjar enligt forskning inte viljan och beredskapen att motionera under resten av livet.

Det samarbete, som Widar efterlyser mellan skolan och föreningar finns, men det kan vara svårt att "öppna upp" mellan skolan och föreningarna. Tiden är förbi, när idrottsundervisningen var en plantskola för tävlingsidrotten.

Däremot ser jag fram emot initiativ till samarbete mellan skola, kommun och föreningsidrott som kan stimulera de i dag icke-aktiva ungdomarna att bli fysisk aktiva.

JAN-OLA HÖGBERG
Jan-Ola Högberg är utbildare av idrottslärare och idrottstränare vid Högskolan Dalarna

---------------


Har Widar Andersson tagit del av läroplanen och kursplanen i ämnet idrott och hälsa samt reflekterat över ämnets verkliga betydelse? Andersson menar att idrottsföreningarna är mer kompetenta och har bättre förutsättningar än skolan att bedriva ”idrottsträning”.
Enligt våra erfarenheter så skiljer sig idrottsundervisning i skolan mycket från föreningsidrotten.
Vårt mål med undervisningen är att eleven skall( lpo 94):
* förstå sambandet mellan mat motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi.
* kunna delta i lek och dans
* kunna orientera i okända marker
* ha kunskaper i livräddande första hjälp
* ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de bedrivs på ett säkert sätt.
* ha grundläggande kunskaper om friluftsliv och allemansrätt.
Förutom dessa mål ur kursplanen skall skolan enligt läroplanen fostra demokratiska medborgare som visar respekt, förståelse och hänsyn för sina medmänniskor.
Vi hoppas och tror att flera års högskoleutbildning med ämnes- och pedagogiska studier har gett oss de kunskaper som vi behöver för att nå de av skolverket uppsatta mål för ämnet idrott och hälsa.
ÅSA KJELLBERG
JOHANNA STERN
Åsa Kjellberg och Johanna Stern, är idrottslärare vid Bjursåsskolan (F-9)

Mer läsning

Annons