Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ideologiska konstruktioner

Annons

Bengt Holmquist ondgör sig över friskolor. Holmquist är ledamot i skolnämnden i Falun och en välkänd profil i den tack och lov allt mer uttunnade minoritet som uppvisar närmast koleriskt, negativa attityder till sådant som friskolor.

I sin artikel visar Holmquist tydligt att han uppfattar sig själv som en ensidig producentföreträdare för de kommunalt ägda skolorna. Han tar hård ställning för "våra" skolor och gör sitt bästa för att smutskasta det han uppfattar som konkurrentskolor. Hur skulle det gå , skriver Holmquist om "friskolorna tar en fjärdedel av våra elever?"

Faktum är att vare sig kommunala eller fristående skolor "tar" några elever. I de två skolor där jag är ordförande har vi inte tagit" en enda av de sammanlagt cirka 700 eleverna. Var och en har på egen hand valt till dessa skolor. På motsvarande sätt väljer många andra elever att studera vid kommunalt ägda skolor.

Två av mina egna barn har valt att studera på Lugnetgymnasiet eftersom de uppskattar skolans storlek och program. Andra väljer med glädje Haraldsbogymnasiets estetprogram, och så vidare. Ytterst få, om ens några, har valt till en skola på grund av eller tack vare att den är kommunalt eller fristående ägd. De motsättningar mellan skolformerna som finns i Bengt Holmquists huvud utgör därför mest ideologiska konstruktioner utan någon större verklighetsanknytning. En elev som studerar på en friskola kostar inte mer för skattebetalarna än en elev på en kommunal skola. I de flesta fall är faktiskt ersättningen lägre för friskoleeleven. Holmquists anklagelser om att friskolorna ordnar egna billiga" lokaler, maximerar" antalet elever, rekryterar egna lärarkrafter, eldsjälar", och inte har någon omfattande administration", faller tillbaka på honom själv.

Mitt viktigaste uppdrag som styrelseordförande är att försöka se till att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt; bästa möjliga elevnytta för varje insatt skattekrona. Holmquist borde självfallet agera på ett liknande sätt i sin styrelse - om det nu är så att skolnämndens centrala uppdrag är att ansvara för driften av de kommunala skolorna?

Det är barnens och ungdomarnas intresse av bästa möjliga utbildning som ska stå i centrum. Inte kvasiideologiska motsättningar från början av förra seklet.

WIDAR ANDERSSON WIDAR ANDERSSON ÄR STYRELSEORDFÖRANDE I FALU FRI AB OCH SÖDERBAUMSKA SKOLAN AB.

Mer läsning

Annons