Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I livsmedelsbutiken kan vi alla påverka

Annons

Hur Sverige mår och utvecklas med hastiga och ibland avsevärda konsekvenser kan man nu för tiden se, höra och läsa mycket om. Hur står sig svenskt näringsliv, hur kommer det att gå för den svenska välfärden med sjuka och äldre människor, skolor och rättsväsen, vad kommer den växande europeiska unionen att innebära för vårt land?

Beträffande näringslivet avhandlas oftast de högteknologiska och trendiga branscherna, till exempel inom elektronik-, bil- eller läkemedelsområdet med konstaterade mer eller mindre betydelsefulla upp- eller nedgångar i försäljning, sysselsättning och ekonomi. Bedömningar av såväl experter som lekmän om de åtföljande konsekvenserna för nationen och mig själv som vanlig medborgare oroar inte sällan.

Frågan inställer sig ofta, många gånger tyvärr också hjälplösheten. Hur kan jag själv påverka förhållandena till det bättre? I de flesta fall ligger orsaker, åtgärder och effekter utom räckhåll för den vanliga medborgaren. Inom ett mycket betydelsefullt område kan vi var och en göra ganska mycket, nämligen att bättre ta vara på det svenska jordbruket och svenska livsmedel.

Svenskt jordbruk står för många flera positiva effekter för alla människor än de flesta inser. Det förhållandet kanske näringen själv till stor del får ta ansvar för. Alla de goda åtgärder som utförts och vägande argument som finns kunde säkert ha förklarats och marknadsförts på ett avsevärt bättre sätt. Här finns alltså mycket mer att göra, vilket bönderna och deras organisationer och företag också insett.

Det talas ofta inom näringen om den svenska modellen, men hur många konsumenter vet vad den innebär och handlar därefter? I stora drag är Sverige världsledande när det gäller miljö- och djurskyddsfrågor inom jordbruket. Det svenska jordbrukets "Miljöhusesyn", en detaljerad egenkontroll av det egna företaget är som exempel unik och banbrytande för bättre miljö och produkter.

Förädlingsföretagen, mejerier och slakterier, kan därmed begära eller premiera denna egenkontroll till nytta för både människor och djur. Visst är det tryggt för oss som konsumenter att veta att vi med mat från det svenska jordbruket slipper antibiotika och sjukdomar, att djuren sköts under långt bättre omständigheter än i andra länder och att andra miljöstörande effekter begränsas i möjligaste mån.

Arbetsmarknaden, som är så betydelsefull för alla medborgare, påverkas i större omfattning än de flesta vet av lantbruket. Av ovannämnda högteknologiska branscher kan totalt sett ingen mäta sig med detta avseende till exempel bruttovärdet av varor och tjänster. Tyvärr väljer många jordbrukare att lägga ned sitt företag, oftast i brist på lönsamhet. Sysselsättningen minskar, skatteintäkterna går ned och konkurrensen om andra arbetsuppgifter ökar.

Vårt landskap gynnas också i hög grad av ett levande lantbruk. Öppen och levande landsbygd är hårdvaluta för en av våra största näringar, och turismen som medför trivsel och livskvalitet för de boende.

Svenska konsumenten har i hög grad avgörandet i egna händer. Vill vi leva med trygga livsmedel, världsledande djuromsorg, flera arbetstillfällen, god miljöhänsyn och en öppen och levande landsbygd kan vi välja svensk mat - likaväl som vi gärna tänker på att främja svensk ekonomi, sysselsättning och kvalitet genom att köpa svenska telefoner, bilar eller läkemedel.

TORSTEN LÖFGREN

Mer läsning

Annons