Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I dag är etanol- bussarna ett bra val

Annons

Svar till Bo Persson,

den 2 april.

Bo Persson skriver att etanolbussar inte är så övertygande miljövänliga. I Falu kommun går alla tätortsbussar på etanol. Falu kommun skaffade tidigt etanolbussar därför att etanol är ett förnyelsebart bränsle och att luftkvaliteten blir bättre när man byter ut diesel mot etanol.

Det vi främst har att ta hänsyn till är miljökvalitetsnormerna som anger vilka högsta halter som får finnas i luften av kvävedioxid.

Sedan 1992 har vi gjort mätningar av luftföroreningarna i Falu tätort som visar att medelvärdena vissa dygn ligger på gränsen för det tillåtna.

Det finns även risk för att medelvärdena per timme vid vissa tidpunkter överskrids. Därför är det viktigt att arbeta för att trafiken inte ska skada Falubornas hälsa.

Javisst, man bör pröva olika vägar när det gäller fordonsbränsle. Biogas kan vara tänkbart, men det finns ingen sådan produktion i Falun i dag som skulle räcka till våra tätortsbussar.

Att Landskrona har fått stats-bidrag för att införa trådbussar är säkert bra, men gör det inte ekonomiskt försvarbart eller möjligt att byta ut alla våra bussar i Falu tätort. I Stockholm pågår nu försök med tre bränslecellsbussar. I framtiden är det kanske ett alternativ, men det återstår mycket utvecklingsarbete och det tar tid.

Ännu finns inga system för att producera och distribuera vät-gasen på ett bra sätt.

Anna Hägglund (c),

ordförande i miljönämnden

i Falu kommun

Mer läsning

Annons