Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hyror som inte ger svarthandel

Annons

Debatt

Den "platta" hyresstruktur som råder i dag, då en lägenhet i perifera delar av Falun kan vara lika dyr/billig som en lägenhet i centrala Falun, skadar bara hyresrätten som bostadsform. Nyproduktionen stannar av och på sikt hotar hyresstrukturen möjligheten att nå tillväxt i kommunen.

Enligt trepartsöverenskommelsen från januari 2001, sluten mellan centralorganisationerna för Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och Fastighetsägarna, ska enskilda hyresgästers önskemål kunna tillgodoses och nyproduktionen av hyresbostäder ska öka. Lokala hyreskommittéer med representanter för de tre parterna ska verka för en förändring av hyrorna för att åstadkomma en hyressättning som motsvarar hyresgästernas allmänna värderingar.

Syftet med samarbetet är att säkra hyresrättens plats på bostadsmarknaden, en målsättning som Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsbolagen delar. Genom att, inom ramarna för bruksvärdesprincipen, låta hyresgästernas värderingar i högre grad än i dag spegla hyressättningen skapas bättre förutsättningar för nyproduktion.

Det är ont om tomma hyresbostäder i centrala Falun, något som klart hämmar kommunens möjlighet att växa. En undersökning framtagen av det så kallade Mälarrådet visar en direkt koppling mellan bostadsproduktion och välfärd. Regioner som inte kommer att kunna erbjuda attraktiva bostäder i framtiden riskerar utebliven tillväxt och i förlängningen förlorad välfärd.

Samma dag som insändaren publicerades presenterade Fastighetsägarna Mellansverige en utredning om svarthandel med hyreskontrakt. Uppsala, Örebro och Västerås jämfördes och utredningen visar att svarthandeln slagit rot främst i Uppsala och i Örebro. Dessutom är drivkrafterna för fortsatt svarthandel starka. Problematiken med svarthandel är inte lika vanlig i Falun som i Uppsala, men utredningen visar att svarthandeln spridit sig utanför Stockholm och blivit ett samhällsproblem i betydligt mindre kommuner.

Fastighetsägarna Mellansverige vill belysa de problem svarthandel med hyreskontrakt skapar och på alla sätt medverka till att företeelsen upphör. Vi hoppas på fortsatt aktivt stöd från i huvudsak hyresgäströrelsen och de kommunala bostadsbolagen, men också övriga aktörer på bostadsmarknaden.

ANNELIE NISSER

Mer läsning

Annons