Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur räknas värdet på arvsskiftet?

Annons

Hur räknas värdet?

Min mor och far har nu avlidit och mina två bröder och jag har kommit överens om att jag ska överta det hus som våra föräldrar bodde i. Hur går det till och hur beräknar vi värdet ?

Syster

Svar: Arvskiftet är ett avtal mellan delägarna och de kan, om de är ense, i princip komma överens om vilket värde de vill ska gälla vid skiftet till någon delägare.

Som utgångspunkt används i regel marknadsvärdet på skiftesdagen, vilket ofta fastställs genom värdering av mäklare eller annan värderingsman från orten.

Arvskifte utlöser ingen reavinstbeskattning för dödsboet, det kan först bli aktuellt vid en framtida försäljning.

När du tillskiftas huset övertar du dödsboets ingångsvärde (reavinsttak) och den eventuella latenta skatteskuld som finns. Därför bör marknadsvärdet reduceras med denna latenta skatt.

Det i skiftet använda värdet, det så kallade skiftesvärdet, är därför ofta lägre än marknadsvärdet.

Till exempel om marknadsvärdet är en miljon enligt värdering. Reavinsttak 700 000 kronor. Latent skatt 20 procent av 300 000 kronor = 140 000 kronor.

Skiftesvärdet beräknas i exem-plet till 860 000 kronor (en miljon minus 140 000 kronor).

Lämna till barnen?

Min mor har just avlidit och jag undrar hur och när jag ska göra ett arvsavstående till mina tre barn ?

Mor

Svar: Genom arvsavstående sänks normalt den totala arvsskatten, samtidigt som den framtida arvsskatten minskar. Arvet förs över till nästa generation utan att det föranleder ytterligare en arvsbeskattning.

Du kan avstå från hela arvet eller en kvotdel. Det går också att avstå från ett visst belopp, ett så kallat legat.

Ett arvsavstående måste vara villkorslöst. Om det inte är villkorslöst eller den som avstår ändå förfogar över arvet betraktas det som gåva och inte som arv. Då kan det utlösa såväl arvsskatt som gåvoskatt.

Det är inte möjligt att föreskriva att det du avstår ska vara barnens enskilda egendom, för det innebär att arvsavståendet inte är villkorslöst.

Arvsavstående ska göras skriftligt och lämnas till skattemyndigheten i samband med bouppteckningen.

Mer läsning

Annons