Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur är det på socialförvaltningen?

Annons

Vi kommer inte att bortförklara de upplevelser som framförts i artikeln.

Det går inte att bortförklara vare sig positiva eller negativa upplevelser.

En upplevelse är unik, ska respekteras och tas på allvar.

Det vi kan göra är att ge en bild av socialförvaltningen i dag - en bild som är ett komplement till den bild som debattartikeln ger.

En av våra strategier är att minska personalomsättningen. Detta behöver vi göra för att behålla och utveckla kompetens-en inom förvaltningen. Det sägs att det tar fem år att bli helt inskolad i arbetet som social-sekreterare.

Som arbetsgivare har vi inte uppfattningen att "det är bra att folk slutar och att nya kommer i stället". Vår inställning är den motsatta.

I det enskilda fallet kan det emellertid ibland vara en bra lösning att en person slutar.

Vi arbetar mycket målinriktat med att utveckla arbetsförhåll-andena på socialförvaltningen.

Som exempel kan nämnas:

l under 2003 har vi haft en personalstrateg anställd

l utöver sedvanlig fortbildning har medarbetarna tio komp-etensutvecklingsdagar/år

l under hösten 2003 genom-fördes en verksamhetsanalys där så gott som all personal deltog

l en jämställdhets- och mång-faldsplan har tagits fram (av våra anställda är 3 procent från länder utanför Norden, vilket ska jämföras med kommunens snitt på 1 procent.)

l vi är hälsodiplomerade av Korpen

l vi har en mycket aktiv hälsogrupp med representanter från olika arbetsgrupper

Då vi summerar 2003 ser vi att personalomsättningen minskat från 14,7 procent 2002 till 6,5 procent. Sjukfrånvaron har minskat från 10,1 procent 2002 till 8,3 procent, men är fort-farande alldeles för hög.

Vi vill inte skönmåla oss som arbetsgivare, men vi tror att de ovan redovisade nyckeltalen är positiva tecken. Vi är stolta och glada för allt det arbete som utförs inom vår förvaltning till stöd och hjälp för många Borlängebor.

Vi har många områden som behöver förbättras/utvecklas som exempelvis att uppnå bättre balans mellan personaltäthet och arbetsvolym, vilket i första hand gäller utredningsarbetet avseende barn och ungdomar.

Vi arbetar också för att göra oss mera tillgängliga för såväl allmänheten som för våra samverkanspartners.

I höst kommer vi att genom-föra en omfattande arbetsmiljökartläggning, som vi hoppas ska ge oss bra underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Stefan, Mats, Tarja och Monica - ni är välkomna att komma till oss på besök. Vi skulle då kunna samtala om era erfarenheter från tiden hos oss och berätta mera om socialförvaltningen i dag.

Kristina Svensson

Carl-Gunnar Höij

Kristina Svensson är ordförande i socialnämnden och Carl-Gunnar Höij är socialchef i Borlänge

Mer läsning

Annons