Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hundra möten om Dalarnas framtid

Annons

Det är människor som skapar utveckling, och runt om i Dalarnas bygder finns lysande exempel på hur lokala initiativ leder till förnyelse och framtidstro. Vårt bidrag till Framsyn Dalarna är en inbjudan till 100 lokala möten för att lyhört lyssna till människors erfarenheter, idéer och visioner.

Människor behöver mötesplatser i sin närmiljö för att kunna utbyta erfarenheter, diskutera vardagsnära problem, föreslå åtgärder och ta gemensamma initiativ.

Samlingsplatser är en av flera nödvändiga sociala institutioner i ett modernt samhälle. Även andra sådana behövs för att människor ska känna tillit till samhället, inte minst klara politiska och rättsliga regler, fungerande hälsovård, bra skolor och vitala kulturaktörer. Det framgår med önskvärd tydlighet av senare års samhälls-vetenskapliga forskning.

Ett allt för snävt ekonomiskt tillväxttänkande straffar sig på sikt. Utan välfärdsinrättningar och mötesplatser skapas ingen social trygghet, inga dynamiska kluster och ingen hållbar ekonomisk tillväxt.

Begreppet socialt kapital används för att fånga betydelsen av medborgerligt engagemang i det moderna samhället och digniteten av varaktig kontakt och gemenskap mellan människor. Sociala nätverk, ömsesidighet och tillförlitlighet ger gemensamma värden av betydelse för både individen och samhället.

Undersökningar visar att lokalsamhällen med stort socialt kapital har lägre brottslighet, fler företag och stabilare ekonomisk tillväxt än andra samhällen. Samspel mellan människor ger individerna och samhället stora fördelar. Där detta har raserats är utsikterna långt sämre för tillväxt och välfärd.

I Sverige har vi en lång och gedigen folkrörelsetradition. Vi har tusentals lokalt förankrade föreningar, omfattande folkbildningsverksamhet och ett stort antal allmänna samlingslokaler.

Förutsättningarna är goda för det sociala kapitalets överlevnad och tillväxt. Hoten är samtidigt många och tar sig uttryck i att människor upplever tidsbrist, att kommersiellt utbud tilltar samtidigt som fritiden individualiseras och att våra arbets- och boendeformer särskiljer ofta både funktioner och generationer.

Vi, som i Framsyn Dalarna har till uppgift att anlägga medborgarperspektiv, vill bidra till att stärka det sociala kapitalet i Dalarna genom att inbjuda till lokala samtal under temat livsnära folkbildning i det framtida resursstarka Dalarna. Vår tanke är att människor möts lokalt, till breda samtal kring frågor som är angelägna där de själva bor och verkar.

Med start i höst vill vi, tillsammans med lokalt aktiva föreningar, anordna 100 möten runt om i Dalarna. Mötena kan hållas i bygdegårdar, bystugor, Folkets hus, biografer, skolor, kyrkor, på arbetsplatser, idrottsarenor, restauranger och kaféer.

Vår ambition är att de ska inledas med en spännande liten teaterföreställning, som lyfter tanken på färd, roar och oroar, gärna med Dalateatern som aktör.

Genom 100 lokala möten kan Framsyn Dalarna inspirera till ett brett folkligt engagemang, som får betydelse i de många människornas vardag.

ASTRID ASSEFA

Mer läsning

Annons