Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hotfullt miljöproblem

Annons

De gamla sopstationerna har i de flesta fall täckts över med jord. Allt eftersom tiden går finns dock risken att lakvatten från de gamla tipparna rinner ut och med detta farliga tungmetaller som kadmium, bly och eventuellt kvicksilver.

Naturskyddsföreningens ordförande i Rättvik, Björn Evbjer, hoppas att det sker en kontinuerlig övervakning av de gamla tipparna, så att eventuellt läckage snabbt kan upptäckas och stoppas.

- Det finns farhågor kring soptippen vid Drafsåns återvinningsstation, att lakvattnet därifrån kan ge problem på sikt. Det är viktigt att man kollar att halterna inte ökar, säger Björn Evbjer.

Även vid den gamla soptippen vid Skållberget utanför Dalhalla finns det en risk att lakvatten kan rinna ut och i värsta fall då ner i Glistjärn.

- Där dumpade man ner en massa skräp, bildäck och annat och sedan blev det övertäckt, berättar han.

Samma situation torde kunna föreligga vid den gamla Östanvikstippen några kilometer utanför Furudal.

Enligt vikarierande renhållningschefen Anders Turesson sker en kontinuerlig provtagning vid den gamla soptippen vid Drafsån. Där har man gjort provtagningshål i marken för att löpande kunna ta prover för att kontrollera ph-värdet och även om det läcker ut tungmetaller.

- Proverna är ok, säger Anders Turesson och berättar att sista provet togs den 26 maj i år, det har man dock ännu inte fått svar på.

Även om kontrollen är bra vid Drafsån så finns det flera andra soptippar som är stängda, där det inte tycks finnas någon som helst efterkontroll på eventuellt läckage.

- Jag tycker inte att det är självklart att sätta i gång med provtagningar, om man inte ser något problem, säger Åke Ekman som är miljöinspektör på miljö- och plankontoret.

- Länsstyrelsen arbetar med sanering av förorenade områden, till exempel efter träimpregnering. Inom det arbetet kan det så småningom bli aktuellt att titta på avslutade soptippar. Då kommer de eventuella problemen med dessa att bedömas och prioriteras i förhållande till andra förorenade områden. Då kan pengarna användas så att de gör mest nytta för miljön, avslutar han.

GÖRAN PERSSON

Mer läsning

Annons