Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hon ser till hela människan

Annons

Chris Jörgenfelt har arbetat med klassisk homeopati i 13 år. Hon har lång erfarenhet av behandlingar på både människor och djur.

Sedan hon öppnade Svenskt center för klassisk homeopati i Mora har hon ägnat en del av arbetet åt djurhomeopati.

-Vi samarbetar med svenska lantbrukare, vi har kurser och utbildningar och vi samarbetar även med veterinärer. Det är lärorikt att arbeta med djurhomeopati. Där kan vi behandla tillstånd vi inte får behandla på människor, förlossningsproblem, tumörer och behandling i livets slutskede till exempel. Akuta problem tar veterinärerna hand om och vi behandlar kroniska sjukdomar.

Många människor kommer till Chris med olika problem. Hon är kritisk till hur människor blir behandlade av sjukvården.

- Sjukvården kör efter fel hypotes och försöker bota något de inte kan bota. Man förstår inte de bakomliggande orsakerna och därför har vi en sjukvård i kris.

Ett utvecklat samarbete mellan seriös komplementärmedicin eller alternativmedicin och landstingssjukvården är vad komplementärmedicinen strävar efter.

- Patienter får inte tillgång till andra behandlingar vilket i sin tur skulle innebära ett snabbare tillfrisknande och högre livskvalitet. Det borde inte finnas något som heter "att lära sig leva med" en sjukdom eller ett tillstånd, anser Chris.

I dag är det människor med bra ekonomi som kan använda alla resurser och alternativa vägar som finns för att må bra.

En ny grupp Chris möter är psykiskt sjuka. De är helt hänvisade till psykiatriska mediciner.

- För dem är dörrarna stängda, men de vill inte leva så.

De vill leva ett helt liv och det är just hela människan Chris ser i mötet med patienterna.

- Min övertygelse är att människan är en integrerad varelse där tankar, känslor och kropp bildar en helhet. Att se helheten är nödvändigt för att förstå vad som skapar sjukdom hos den enskilda personen, anser Chris.

- Min definition av hälsa är välmående i sinne och kropp. En frihet från fysisk smärta, från känslomässiga och mentala låsningar. För att uppnå hälsa krävs utveckling av personliga egenskaper för att uppnå hälsa.

Tankemönstret hos en människa är den avgörande skillnaden, anser Chris Jörgenfelt. Personlighet och hälsa hör ihop. Personlighetsutveckling är nödvändigt för att kunna bota ohälsa.

Några av de karakteristiska mentala drag för en person som hör till den friskare gruppen är, enligt Chris:

Rak och öppen kommunikation. Respekterar sig själv och andra. Eftersträvar goda lösningar på problem. Har en realistisk livsinställning. Går sin egen väg i livet. Värnar om andra men inte på bekostnad av sin egen hälsa. Har förmåga att släppa taget oavsett om det gäller arbete, konflikter eller sorgliga händelser. Har stabila relationer till människor i sin omgivning. Är trygg i vetskapen att det räcker med att göra sitt bästa. Saknar omotiverade rädslor. Har tillit. Har en intellektuell klarhet. Har kvar barnets leksinne inom sig. Förståelse för andra. Har inga problem med att vara ensam med sig själv i tystnad. Lever i nuet.

-Att försöka läka problem genom medicinska insatser inriktade på sekundära symtom som visar sig i kroppen ger inte tillfredsställande resultat när det handlar om kroniska sjukdomar. Det kan lindra symptom men avlägsnar aldrig den bakomliggande orsaken, anser Chris.

- Påfallande många av de som söker hjälp på grund av sjukdomssymtom har upplevt sorg, något personligt trauma i samband med dödsfall eller sviken kärlek, övergrepp eller mobbning vilket starkt bidrar till att disponera personen för sjukdomar i framtiden.

Ökad självinsikt och mindre mängd problem, mindre stress och spänningar i kroppen kan få kroppen att successivt fungera bättre.

- En stor mängd behandlingar inom komplementärmedicin finns representerad under Hälsans mässa och det är en chans att både bekanta sig med det utbud om finns och även träffa oss, säger Chris Jörgenfelt.

En mängd olika behandlingar finns representerade under Hälsan mässa i Stiftsgården i Rättvik. Arrangerar gör Hälsoringen, hälsoentreprenörer i Rättvik och Hälsonätverket i Orsa finns också representerat.

KATARINA CHAM

Mer läsning

Annons