Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högstadiekamp fortsätter

Annons

Med i Nyhammar var också Föräldraföreningens ordförande i Sunnansjö, Susanne Bolander.

Värdföreningens talan fördes av Monica Naucler, Erik Malmström, Eva-Karin Brogren-Eriksson, Lotta Hedberg och Janne Lindberg. Vidare deltog Nyhammarsskolans rektor Gunnar Grahn.

Social- och utbildningsnämnden efterlyste under 2001 idéer om skolornas drift och användning med anledning av ett befarat, vikande elevantal i Ludvika kommun.

En anpassningsutredning, som ska vara klar i oktober, startade på varje skola. Under ett antal möten med föräldrar i Nyhammar har olika förslag tagit form till förmån för ett högstadium på ort och ställe.

- Då antalet elever på Parkskolan i Grängesberg kommer att vara mycket stort under några år framöver, samtidigt som en rejäl renovering av skolan är planerad, kunde det, som vi ser det, vara lämpligt att förlägga ett högstadium till Nyhammars skola, säger Monica Naucler, och fortsätter:

- Tillgängliga lokaler finns.

Som Monica ser det ska högstadiet i första hand gälla för Nyhammar/Grangärdeelever.

Enligt vad som framkom på mötet med Stål, Mikaelsson och Nygren ska en start av högstadium kunna ske till höstterminen 2003.

Enligt kommunens egna beräkningar kommer antalet barn från Nyhammar (Sunnansjös inom parentes) som ska påbörja årskurs 7 att för åren 2003 till 2006 uppgå till:

33 (13)

26 (17)

24 (13)

24 (13)

Monica Naucler:

- Vi anser att fördelarna med ett högstadie i Nyhammar är många. Bland annat mindre tidsåtgång för eleverna till och från skolan. Tid, 60 till 80 minuter per dag, som istället kan användas av ungdomarna till sömn, motion eller läxläsning.

- Ludvika kommun sparar på resor. Det blir mindre miljöbelastning genom färre bussturer, minskad olycksfallsrisk genom förkortad eller ingen resväg alls, optimalt utnyttjande av skolornas befintliga lokaler samt minskade kostnader för renoveringen av Grängesskolan.

En annan fördel som Monica nämner är att eleverna ges möjlighet till en smidigare övergång mellan årskurs 6 och högstadiet genom att slippa byta skola.

Monica igen:

- Det gäller att göra byskolorna levande för att behålla Grangärdebygden som en inflyttningsbygd i Ludvika kommun. Att kunna erbjuda ett lokalt högkvalitativt högstadium, som det finns goda förutsättningar till, kan locka till ytterligare inflyttning medan tomma skollokaler betyder raka motsatsen.

- En död landsbygd.

Som vanligt när politiker i ledande ställning är inblandade så gavs inga rundabords-löften under kvällen. Det blir närmast för Monica och hennes pådrivande kollegor att hålla tummarna fram till oktober månad då den av Peter Svantesson (förvaltningschef på social- och utbildningssidan) utfärdade anpassningsutredningen ska ligga klar.

KG KARLQVIST

Mer läsning

Annons