Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högre press på nattpersonalen

Annons

Arbetsmiljöinspektionen och kommunal avdelning 10 var mycket kritiska till socialnämndens första konsekvensbeskrivning av neddragningen av 3,4 årsarbeten på Risholnsgården. Den bestod av en knapp A-4-sida som konstaterade att det var ekonomin som fick styra.

Efter bakläxan har socialförvaltningen nu tillsammans med personalen gjort en omfattande analys av hur förändringarna påverkar personalen och hur man ska undvika att den belastas för mycket.

På en checklista konstateras på punkt efter punkt att personalen kommer att påverkas negativt.

Här är några av punkterna:

Arbetstakten kommer att öka, och kanske också sjukskrivningarna på grund av det.

Möjligheten att få hjälp av arbetskamrater minskar och skaderisken ökar.

Svårigheten att få och behålla vikarier ökar.

Oroligare gamla och fler rop på hjälp.

Ökad risk för felaktigt bemötande och felbedömningar.

Minskad lyhördhet på grund av stress och mindre tolerans för arbetskamrater som kanske inte är lika duktiga som van personal.

Dåligt med tid för reflektioner, vila och återhämtning.

Det ges också i analysen en åtgärdsplan för hur dessa negativa saker ska minskas eller mildras.

Chefen måste informera om vad som ska göras respektive inte göras och sätta gränser. Chefen ska också undervisa personalen i att skynda långsamt när den arbetar.

En hel del utbildningsinsatser ska göras om bland annat demensvård och hur man undviker belastningsskador.

Arbetsuppgifter ska föras över från dag till natt som exempelvis städning av personalutrymme, tvätthantering, strykning, Diskmaskinstömmning och påfyllning av förråden.

En del arbeten ska läggas ut på andra. Anhöriga, gode män och organisationer som väntjänsten och Röda korset ska man försöka förmå att ta över en del uppgifter. Det handlar om bland annat inköp, att följa med de gamla till fotvård och tandläkare, promenader och olika förströelser.

Man ska också undersöka möjligheterna att inrätta en personalpool.

Neddragningen och de nya schemana träder i kraft sista mars. Personalen tror inte att ansvarigas åtgärdspaket kommer att fungera särskilt bra för att minska den ökade pressen.

- Nej det tror vi inte. Särskilt svårt blir det på demensavdelningarna, säger skyddsombudet på Risholnsgården, Åsa Johansson.

I sex månader ska man nu pröva och se hur det går med den minskade bemanningen. Personalen får skriva dagbok och notera det som fungerar och det som inte gör det. Det ska också noteras vilka uppgifter som man inte hinner utföra åt de boende som de har rätt till.

Mer läsning

Annons