Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög tid att bygga ut vår kärnkraft

Annons

Folkpartiets motivering var främst de luftföroreningar, med åtföljande växthuseffekter, som el genererad utifrån fossila bränslen förorsakar, jämfört med kärnkraftsbaserad el. De ekonomiska skälen fick i sin tur en underordnad betydelse.

Jag har personligen en motsatt uppfattning beträffande prioritering av skälen. Elproduktion baserad på fossila bränslen må ha negativa återverkningar i form av koldioxid med följdverkningar i form av växthuseffekt. Det är dock ett globalt problem med minimala möjligheter för Sverige att påverka.

Däremot om Sveriges elkonsumtion genereras i egna kärnkraftverk eller i utländska kolkraftsbaserade kraftverk, har direkta återverkningar på nationens ekonomi och indirekt på befolkningens välstånd.

Min spontana reaktion till utspelet var, att folkpartiets ändrade inställning till kärnkraften inte kom en dag för tidigt, snarare 20 år för sent. Detta därför att processen med att få till stånd en kärnkraftutbyggnad kommer i bästa fall att ge konkreta resultat i form av elleveranser först om cirka 20 år. Dels måste vi säkerligen påräkna två riksdagsval förutom politiska beslut om tillstånd och lokalisering, som tar år i anspråk och slutligen cirka tio år från byggstart till ett för elleverans färdigt kärnkraftverk föreligger.

År 2003, konsumerade Sverige 146 terawattimmar (TWh) el. Därav var 65 TWh genererade i svenska kärnkraftverk, 53 TWh genererade i svenska vattenkraftverk och 25 TWh importerade från i huvudsak kolkraftverk i Danmark, Tyskland och Polen. Våra vindkraftverk genererade blygsamma 0,6 TWh och resterande el var genererad i svenska värmekraftverk, i huvudsak kolbaserade, som till exempel Västerås värmekraftverk. Notera att nettoimporten under 2003 av el på 14 TWh motsvarar ungefärligen årsproduktionen i ett modernt kärnkraftverk

Priset för den importerade elen varierade mellan 1,01 och 0,35 kr/KWh. Vid ett genomsnittspris på 0,5 kr/KWh utgjorde kostnaden för denna importerade el cirka 12 miljarder kronor.

Det utgjorde ungefär det sammanlagda underskottet för landets landsting under året, det vill säga det totala underskottet för landets sjukvård under nämnda år. Alternativet för att avbryta den påbörjade avvecklingen av den svenska välfärden är en snar utbyggnad av kärnkraften, vill jag därför något tillspetsat hävda.

Om processen med en utbyggnad av kärnkraften nu påbörjats, kommer målet sålunda att nås i bästa fall om cirka 20 år, det vill säga år 2024. Hur kommer situationen på energifronten då att vara, kan man fråga sig.

Vad kommer oljepriset vara, vad kommer priset på dansk naturgas vara detta år? Mot bakgrund av jordens sinande fossila energitillgångar vågar jag drista mig påstå, att priserna på såväl olja, naturgas och kol kommer oåterkalleligen att då vara avsevärt högre än vad de är i dag och med en stigande pristrend.

Livsvillkoren och välståndet för mänskligheten i stort såväl som smått har alltid varit, är och kommer alltid att vara i vad mån och med vad möda man lyckas utvinna de naturens resurser, som står till buds. Att utvinna energi ur materia genom spjälkning av atomer, som nuvarande kärnkraftteknik i princip innebär, är en resurs som står oss till buds.

Valet är fritt om vi vill nyttja denna resurs eller avstå från densamma. Men tro inte, att valet inte har konsekvenser för nationens framtida ekonomi och indirekt för innevånarnas välstånd.

OLLE NELSON, OLLE NELSON ÄR FOLKPARTIST FRÅN LUDVIKA, ENGAGERAD I ENERGIFRÅGOR

Mer läsning

Annons