Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Heta frågor till Baylan

Annons

Ibrahim Baylan är inte den som lägger stor vikt vid formella krusiduller. Efter en kort presentation av sig själv och sitt arbete lämnade han fältet fritt för frågor.

En av Domarhagsskolans elever undrade varför studiebidraget är så lågt, särskilt om man jämför med barnbidaget. Ibrahim Baylan tyckte att den implicita kritiken var berättigad och berättade att SSU hade tagit upp just denna fråga på socialdemokraternas partikongress.

- Ingen hade något bra svar på varför studiebidraget ska vara lägre än barnbidraget. Kongressen gav därför bifall, med stor majoritet, till att genomföra SSU:s förslag på höjd studiebidragsnivå.

En flicka frågade om det är rimligt att eleverna på Domarhagsskolan tvingas lägga ut flera hundra kronor på miniräknare. Som minister får Ibrahim Baylan inte kommentera enskilda fall. Men som generell princip ansåg han att gymnasieskolan, liksom grundskolan, ska vara avgiftsfri. Rektor Anders Svensson kunde lugna auditoriet med att skolan framgent inte kommer att ta ut högre avgifter än hundra kronor per läsår.

Skolmaten har alltid varit ett hett ämne. Så även på Domarhagsskolan. En av eleverna var missnöjd med maten. Ibrahim Baylan uppmanade honom att ta upp matfrågan med skolans rektor.

Elevdemokrati är för övrigt en av skolministerns hjärtefrågor. Han ville inte gå in i detalj på hur elevernas inflytande över skolan ska öka. Elevinflytande ska ingå som ett övergripande mål i skolplanen, men Baylan tycker inte att staten ska lägga sig i hur man väljer att organisera beslutsgången på den enskilda skolan.

-Det kan till exempel ske genom att eleverna har en majoritet i styrelsen. Exempel visar att får eleverna större inflytande över skolan tar de också större ansvar, sade skolministern.

En annan viktig fråga för Ibrahim Baylan är mobbningen. Skolan har länge varit en vit fläck på den juridiska kartan. Domstolarna vet inte riktigt vad som gäller när en elev utsätts för mobbning.

-Eleverna ska ha samma arbetsmiljöskydd som gäller på arbetsmarknaden. En elev ska inte utsättas för kränkning, vare sig av lärare eller andra elever. Om detta ändå sker ska skolan vara skadeståndsskyldig, sade Ibrahim Baylan.

Allt fler elever kommer sent till Sverige från andra länder. Ibrahim Baylan flyttade själv till Sverige i tioårsåldern. Han kände därför sympati med den flicka som tyckte det var hårt att det krävs godkänt betyg i engelska för att komma in på gymnasiet, för den som redan har det främmande språket svenska att tampas med.

-Jag menar ändå att det är nödvändigt att ha baskunskaper i svenska, engelska och matte om man ska klara av gymnasiet och arbetslivet. Vi ska inte sänka intagningskraven, utan hellre ställa högre krav på att det finns heltidsutbildning på IV, svarade Baylan.

Skolministern var ingen vän av fler betygssteg även om han kunde förstå att det kan kännas orättvist för den som ligger precis på gränsen till ett högre betyg.

-Men fler betygssteg leder till ännu mer betygshets. Det är illa nog som det är i dag, att en del elever väljer många lätta A-kurser för att få högre betyg, vilket i längden ger mindre kunskap, sade Ibrahim Baylan som avslutade med att inskärpa vikten av en god utbildning.

-Inom en snar framtid kommer vi att ha arbetsbrist i stället för arbetslöshet. Då behöver vi utbildat folk. Inte bara med högskoleutbildning. Här i Avesta till exempel behövs kompetent arbetskraft till bruket när 40-talisterna går i pension.

STAFFAN WESTERLUND

Mer läsning

Annons